Đạo luật này có tên là Coronavirus Aid, Relief and Economic Securities (CAREs) Act, được khởi xướng bởi Thượng Viện Hoa Kỳ.  Lưỡng viện Quốc Hội, bao gồm cả Thượng Viện và Hạ Viện, đã đồng thuận thông qua đạo luật này, và ngay sau đó, tổng thống Trump đã ký ban hành thành luật vào hôm 27 tháng 3 năm 2020.  Đây là chương trình trợ giúp người dân trong lúc quốc gia và thế giới đang gặp phải đại dịch Coronavirus, hay còn gọi là COVID-19.  Có người còn gọi đây là gói thứ 3 mà chính phủ Hoa Kỳ đã thúc đẩy mạnh nhằm hướng đến sự an sinh vững mạnh cho người dân.  

CARES Act bao gồm nhiều phúc lợi (các bạn có thể tìm hiểu thêm về đạo luật cứu trợ này ở các links có kèm dưới bài viết này).  Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ xin trình bày 3 điều mà rất nhiều người An Bằng quan tâm, đó là tiền phục hồi cho người đóng thuế, chương trình thất nghiệp do Coronavirus gây ra, và chương trình vay nợ không lãi suất cho các tiểu thương.

Phục Hồi Hoàn Tiền Cho Người Đóng Thuế Cá Nhân

Dựa vào bạn có đi làm, có thẻ an sinh xã hội, có đóng thuế, và đã khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019 thì bạn có thể nhận được một số tiền tùy theo những trường hợp của bạn.

 1. Nếu mức lương của cá nhân bạn dưới $75,000/năm thì bạn sẽ có $1,200.
 2. Nếu bạn làm trên $75,000/năm thì cứ mỗi $100 trên số tiền này thì sẽ bị trừ ra $5, cho đến mức $99,000/năm thì bạn không có số tiền này.  
 3. Nếu bạn khai thuế chung cho hai vợ chồng và mức lương dưới $150,000/năm thì gia đình bạn sẽ nhận được $2,400.
 4. Nếu mức lương khai chung của hai vợ chồng cao hơn $150,000/năm thì cứ mỗi $100 trên số tiền này, bạn sẽ bị trừ ra $5, cho đến mức $198,000/năm thì bạn không có số tiền này.
 5. Mỗi đứa con trong gia đình bạn (dưới 17 tuổi), sẽ nhận được thêm $500.

Bảng Tiền Phục Hồi Ví Dụ:

Ghi chú, nếu các bạn đã khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019 rồi thì bạn không cần làm gì cả.  Sở thuế đã biết địa chỉ hoặc trương mục nhà băng của các bạn rồi.  Tiền sẽ về thẳng cho quý vị.  Nhưng nếu bạn chưa khai thuế vào hai năm nói trên và không còn ở địa chỉ cũ, thì các bạn cần nên làm gấp.  Quý vị lớn tuổi nhận tiền An Sinh Xã Hội cũng sẽ được số tiền này.

Chương Trình Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp được gia hạn và tăng phúc lợi cho những ai hội đủ điều kiện, quy định bởi từng tiểu bang.  Mỗi một tiểu bang vẫn tiếp tục định đoạt ai hưởng được tiền thất nghiệp, cho nên, nếu bạn rơi vào trường hợp bị mất việc thì cần phải xin tiền này tại tiểu bang của mình.  Với Cares Act, nếu tiểu bang của bang đã cho bạn tiền thất nghiệp, thì liên bang sẽ tăng thêm $600 một tuần nữa. Ví dụ: Bạn có $350 mỗi tuần ở tiểu bang, bạn sẽ hưởng được thêm $600, nghĩa là $950 mỗi tuần.  Số tiền tăng thêm này sẽ kéo dài cho 4 tháng.  Những ai đã hết hạn lãnh tiền thất nghiệp thì có thể kéo dài thêm cho 13 tuần nữa.

Một điều đáng chú ý về chương trình này là, bất kỳ bạn làm công việc gì, từ hãng xưởng, đến các công việc có nhận W-2 hay là những công nhân nghiệp dư, đều có thể khai thất nghiệp, do ảnh hưởng bởi Coronavirus.  Những công việc mà tiếng Anh gọi là “Gig workers và freelancers” trước đây không khai thất nghiệp được, nay cũng có khả năng hưởng trợ giúp này dưới dạng Pandemic Unemployment Assistance (PUA) hay Trợ Giúp Thất Nghiệp Vì Đại Dịch.  Tiêu biểu của các công việc ấy là: những người tự làm chủ, nghiệp dư, làm mướn. Theo định nghĩa này, những người làm nails lãnh lương theo dạng 1099 cũng có thể nhận được phúc lợi thất nghiệp, nếu đã khai thuế và bị giảm giờ làm hay nghỉ làm do COVID-19 gây ra. Thêm một tiêu chuẩn tối thiểu nhất là quý vị cần sở hữu thẻ An Sinh Xã Hội và được phép làm việc ở Hoa Kỳ Vì thông tin chưa rõ ràng nên việc này đang được các tiểu bang nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa vào điều kiện thất nghiệp. Ví dụ, ở tiểu bang Colorado có lời khuyến cáo như sau:

Tiểu bang Colorado yêu cầu bà con khoan khai thất nghiệp đã. Hãy kiên nhẫn đợi khi họ được sự hướng dẫn của chính phủ liên bang. Hiện giờ hệ thống của họ đang cần sự cập nhật những thông tin mới. Những hồ sơ thất nghiệp làm bây giờ sẽ không có hiệu quả, quý vị cũng phải sẽ làm lại thôi.  Tương tự như Colorado, những tiểu bang khác vẫn chưa cập nhật website thất nghiệp của họ về đạo luật CAREs Act này.  Vì vậy, các bạn cần kiên nhẫn chờ đợi.

Ở Florida, sở thất nghiệp có thông báo chung chung về chương trình này tại đây: https://www.nelp.org/publication/unemployment-insurance-provisions-coronavirus-aid-relief-economic-security-cares-act/

Theo đó, những trường hợp nhận được trợ giúp này cũng tùy theo mỗi tiểu bang định đoạt.  Florida chỉ cho những người rơi vào trường hợp này:

 • Đang điều trị COVID-19 hoặc có triệu chứng bị nhiễm
 • Thành viên trong gia đình đang điều trị COVID-19
 • Ở nhà chăm sóc cho thân nhân đang điều trị COVID-19
 • Ở nhà chăm sóc con cái của mình hoặc cho người khác vì không thể đi học hoặc đi làm do đóng cửa bởi COVID-19
 • Đang bị cách ly hoặc được yêu cầu tự cách ly bởi sở y tế
 • Không bị mất việc, nhưng khi trở lại làm việc thì không có việc làm hoặc do chỗ làm đóng cửa bởi COVID-19 gây ra
 • Trở thành người gánh trách nhiệm tài chánh chính trong gia đình vì có người thân vừa qua đời bởi COVID-19
 • Tự nghỉ làm, ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID-19
 • Nơi chỗ làm đã đóng cửa do COVID-19 trực tiếp gây ra
 • Hội đủ điều kiện của Bộ Lao Động Liên Bang. 

Như vậy, rõ ràng đa số người dân mất việc hay nghỉ việc có liên quan đến COVID đều hưởng được ít nhiều tiền trợ giúp này.  Vấn đề là, cần có thời gian để nghiên cứu và khai thác cho đúng luật. Sẵn đây, chúng tôi cũng xin kêu gọi những anh chị nào rành về công việc khai thuế hay khai thất nghiệp, hãy tận tình giúp đỡ bà con mình trong lúc cấp bách này để tránh tình trạng phân vân.  Thời gian này, nếu quý vị có thể giúp đỡ miễn phí, thì đó là sự đáng ca ngợi, xứng đáng với tinh thần An Bằng của chúng ta. Cũng xin nhắc lại, việc này không cần gấp, vì đa số các tiểu bang sẽ tiếp tục nhận đơn thất nghiệp kéo dài cho đến cuối năm. Họ sẽ trả cho chúng ta từ thời gian mà chúng ta bị thất nghiệp, chứ không phải bắt đầu từ thời gian chúng ta khai thất nghiệp.

Chương Trình Vay Nợ Không Lãi Suất Cho Tiểu Thương

Chương trình này có 3 mục: Khoản trợ cấp khẩn (Emergency grants), Khoản vay có thể được tha thứ (Forgivable loans), và Cứu trợ cho các khoản vay hiện tại (Relief for existing loans).  Rất đông người An Bằng đang làm chủ các tiệm nails hay những dịch vụ, do ảnh hưởng COVID-19, buộc phải tạm đóng cửa để giảm thiểu sự lây lan của cơn đại dịch và để giúp đỡ cộng động vượt qua đại nạn trước mắt.  Quý vị có thể hưởng được những khoản vay từ chính phủ trong cơn nguy nan này để tiếp tục giữ doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, mỗi chương trình đều có luật lệ riêng, quý vị cần tham khảo với những chuyên gia về vấn đề này.  Một lần nữa, chúng tôi cũng kêu gọi, nếu ai rành về lãnh vực này cũng nên giúp đỡ cộng đồng An Bằng với tính cách thiện nguyện để chúng ta cùng nhau vượt qua cơn khó khăn trước mắt.

 • Khoản Trợ Cấp Khẩn:  Chính phủ hỗ trợ khẩn cho những doanh nghiệp nhỏ để trang trải những chi phí điều hành khẩn cấp.  Mỗi doanh nghiệp có thể được tài trợ lên đến 10 ngàn đô la tối đa.
 • Khoản Vay Có Thể Tha Thứ:  Doanh nghiệp nhỏ có thể vay nợ cao nhất là 10 triệu đô la, tùy theo trường hợp.  Doanh nghiệp cần có chương trình trả lương cho nhân viên trong lúc họ nghỉ vì đại dịch này, giữ nhân viên lại, trả tiền thuê mướn, trả nợ, và hứa sẽ giữ nhân viên lại cho đến tháng 6 (không được đuổi việc họ).  Khoản nợ này có thể thể được chính phủ tha thứ, nếu sau này không có khả năng trả lại. Tuy nhiên, muốn hội đủ điều kiện cho khoản vay này cũng rất khó khăn.
 • Những Khoản Nợ Đang Hiện Hữu: Nếu doanh nghiệp nào có vay nợ trước đây từ chính phủ thì được gia hạn 6 tháng không có lãi suất.

Nói chung, những khoản vay nợ này vẫn còn mù mờ, nên rất cần đến quý vị chuyên môn về lãnh vực này đào sâu thêm để tiếp tục giúp đỡ cho bà con An Bằng chúng ta.  

Trong bài viết không đầy đủ này, chúng tôi chỉ gợi ý cho những gì bạn có thể hưởng được phúc lợi của chính phủ, chứ không cố ý  đưa ra những việc mà các bạn buộc phải làm.  Xin tham khảo thêm với những người chuyên môn để hiểu cặn kẽ thêm về đạo luật CAREs Act này.

Chính phủ Hoa Kỳ đã có những hành động rất thực tế để giúp đỡ chúng ta về mặt tài chánh và giảm đi phần nào gánh nặng lo âu.  Trong lúc này, chúng ta cần tuân thủ những thông báo hay lệnh “ổn định tại nhà” của từng địa phương. Hãy tiếp tục vì bản thân, gia đình, hay cộng động mà cảnh giác tối đa, đừng làm điều gì đó có thể lây nhiễm hay tự gây nhiễm.  Lúc ở nhà, chúng ta có thể tập hát karaoke (để luyện giọng, biết đâu sau này sẽ được làm ca sĩ), tự tìm các chương trình học online để trau dồi kiến thức, dọn dẹp nhà cửa, trông nom vườn tược, vui chơi cùng con cái để bù đắp thêm tình cảm gia đình vốn đã bị lãng quên do công việc bấy lâu nay, hay đơn giản hơn, gọi điện thoại thăm hỏi nhau để tăng thêm tình đoàn kết nơi người An Bằng hải ngoại với nhau. 

Chúc các bạn đạt được niềm vui trong thời gian này. Hãy nhớ, rửa tay thường xuyên và khử trùng các bề mặt hàng ngày.

Lê Trúc

Tìm hiểu thêm: