1/15/2016
 Thư Cảm Tạ từ gia đình tang quyến.

Thư Cảm Tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

  • ·       Thượng Tọa Thích Pháp Trí – viện chủ chùa Linh Quang, Nebraska
  • ·       Đại Đức Thích Đạo Nguyên – đến từ tu viện Hương Hải, Florida
  • ·       Đại Đức Thích Minh Thức – đến từ tu viện Hương Hải, Floria
  • ·       Sư Cô Thích Nữ Chơn Viên – đến từ ni viện Phổ Hiền, Florida
  • ·       Sư Cô Thích Nữ Tự Tâm – viện chủ ni viện Quán Âm, Florida
  • ·       Sư Cô Thích Nữ Bửu Đức – đến từ chùa Chơn Nguyên, Louisiana
  • ·       Sư Cô Thích Nữ Hạnh Từ – đến từ chùa Chơn Nguyên, Louisiana
  • ·       Làng An Bằng tại Chicago
  • ·       Chi Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại tại Chicago
  • ·       Cô bác nội ngoại, bà con thân hữu xa gần, các thông gia

Đã gọi điện thăm hỏi, phúng điếu, chia buồn, và tiễn đưa chồng, cha, ông của chúng tôi, là ông Lê Thanh Lâm, pháp danh Như Sơn, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh những sai sót, kính mong qúy vị niệm tình tha thứ cho.

Bà quả phụ: Lê Thái Phượng, cùng toàn thể tang gia hiếu quyến đồng bái tạ.