thơ: xuân bằng

photo credit: letrucPhú ơi! Mi đọc An Bằng tin tức?
là cổng thông tin của dân làng mền
đang mời hội ngộ An Bằng Hải Ngoại
một việc hữu ích tụi mền phải nên

hơn bốn chục năm chưa lần họp mặt
người còn người mất nay ở nơi đâu
gặp nhau không chỉ miệng cười tay bắt
kể cho nhau những vui buồn bấy lâu!

đã bao năm anh em mền nhìn lại
bỏ qua tôn giáo, chính trị, tị hiềm
nối kết nhau hòng tương thân tương ái
lấy gốc An Bằng cực khổ làm nên

mi cũng thấy biết bao người hải ngoại
lập hội đoàn để xưng tụng lẫn nhau
chính trị, chính em nên ai cũng ngại
như con đường mòn dẫn đến khổ đau

sống tha hương hỏi ai mà chẳng nhớ
nơi chôn nhau cắt rốn phải không mi
người ở xóm trên biết người xóm dưới
ai ăn ở răng đều rõ huống chi!

tau cũng thích nối kết nhau thành một
trên Vai- Bờ chốc lát đến tai nhau
nếu lỡ có ai đó đang thiếu gạo
chỉ than một lời có gạo tới mau

chưa kể đường đời rất nhiều bất trắc
cuộc sống xứ người nên cần đến nhau
chuyện ngày mai có ai nào biết được
bỏ qua cơ hội hối tiếc ngày sau!

tau viết vài lời thư cho mi rõ
bỏ qua những chuyện chẳng lợi ích chi
dù miệng đời hay nói này nói nọ
mà mền sống lương thiện tốt đó mi.

xuân bằng, 10/8/18

(photo credit: letruc)