(Thơ xuân bằng)

Phú ơi! Mi còn nhớ cái o xóm dưới
Tết vừa xong o nghỉ học đó không
Mạ tau nói cha o vừa chết bệnh
Nhà neo đơn là phải tập gánh gồng

Nhớ trong xóm có vài o đi học
Đọc chưa suông đã phải nghỉ ở nhà
Cố gắng lắm cho con trai tới lớp
Để biết năm ba chữ với người ta

Sáng sớm nhớ mấy o đi vơ rác
Chiều về giúp mạ lượm củi, bằm rau
Trong lớp chỉ vài o, người làng họ
Chớ quê mền mấy o nghỉ từ lâu

Tau đã nghĩ nếu đi xa học tiếp
Sẽ về làng cưới cho được một o
Biết mô o giúp tau dựng sự nghiệp
Sợ lấy quê người sang trọng thêm lo

Rứa đó, cuộc đời có ai biết trước
Chuyện bể dâu đã xảy đến trong đời
Bạn bè mền trời đẩy đưa xuôi ngược
Đã an cư lập nghiệp ở xứ người

Chà, cái làng mền bây chừ giàu có
Mấy o xưa ở Mỹ, Úc đó mi
Lâu lắm rồi chưa một lần gặp mặt
Hẹn ngày về hội ngộ Mi-a-mi

tác giả: xuân bằng

 

_______________
Hình: Man Huỳnh