Trước ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại diễn ra, Hội Đồng Làng An Bằng có gởi thư chúc mừng.  Được phép của Ban Tổ Chức, chúng tôi xin đăng thư này để gởi đến tất cả con dân An Bằng Hải Ngoại.

Nguyên Văn:

THƯ CHÚC MỪNG

Kính gởi: Con dân làng An Bằng ở Hải Ngoại.

Được tin con dân làng An Bằng ở Hải Ngoại tổ chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại.

Hội Đồng làng An Bằng, Xã Vinh An, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên – Việt Nam rất vui mừng và cảm động.  Tuy xa quê hương, mỗi gia đình mỗi nơi, khắp các Tiểu Bang của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và các nơi khác về gặp gỡ nhau trong tinh thần đoàn kết, thương yêu.  Đây là một nét đẹp văn hóa vốn có của làng An Bằng từ xưa đến nay, thật là quí giá và trân trọng.

Hội Đồng Làng kính gởi lời thăm hỏi, cầu chúc sức khỏe, bình an và thịnh vượng, đến với tất cả con dân làng An Bằng ở Hải ngoại.

Kính chúc Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại thành công tốt đẹp.  Kính chào đoàn kết và xây dựng.

An Bằng Việt Nam ngày 10 tháng 7 năm 2019

Đại diện Hội Đồng Làng

Đương kim Thủ bộ

(ký tên)

VĂN NĂM

Kính nhờ: Hội Đồng làng An Bằng Hải Ngoại chuyển đến Ban tổ chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại ở Hoa Kỳ, xin cám ơn.

Hình thư chúc mừng: