Lời dẫn:  Và rồi đêm qua tôi đã du hành đến tương lai, tôi nhìn thấy cháu chút chít tôi, một người An Bằng Thế Hệ 6.0, đang lang thang tìm hiểu về cội nguồn của mình. Đó là năm 2120.  Đứa chút chít của tôi đã vào Thư Viện Trực Tuyến An Bằng và tìm thấy bài báo cũ kỹ này, được viết vào năm 2040 bởi ông cao tằng của nó. Tôi thức dậy và nhìn thấy bức thư này một cách sống động. Đúng vậy, người An Bằng sẽ luôn kết nối và mạnh mẽ, thậm chí kể cả hàng trăm năm sau.
So last night I traveled to the future and saw my great, great, great grandson, who would be an Anbanger Generation 6.0, wandering about his roots. That was the year 2120. He then went to the An Bang Online Library and pulled this article, which was written in year 2040 by his great, great, great grandfather.  I woke up and vividly saw this letter. Yes, the Anbangers will stay connected and strong, even hundred years later.

Thư Gởi Năm 2020

Ngày 14 tháng 7, năm 2040

Năm 2020 Mến,

Trong 20 năm nay, bạn vẫn ám ảnh trong tôi, không thể tách lìa được.  Bạn từng là một ác quỷ cũng là một thiên thần dưới cái nhìn của thế giới.  Bạn từng là kẻ thù cũng là bạn thân nơi cảm nhận của bao nhiêu người.  Bạn từng gây ra nỗi lo âu nhưng đồng thời đã kéo người An Bằng lại với nhau hơn.  Tôi viết thư cho bạn, không phải vì sự lẫn lộn thương và hận đó.  Tôi viết cho bạn, vì sau bao nhiêu năm nay, bạn vẫn là bóng ma khó ưa nhất.  Và khi lá thư này đang được hình thành thì tôi đã sẵn sàng quên bạn như quên một trận đại dịch làm chấn động toàn cầu của 20 năm xưa.

 Bạn mến,

Thời gian là một chuỗi dài của đau thương và yêu thương.  Bạn đã làm nổi bật công việc này một cách khá rõ rệt hơn.  Bạn ra đời ở một tân thập kỷ đầy hứa hẹn, với bao kỹ nghệ, thông minh nhân tạo, và thông tin toàn cầu như chớp nhoáng.  Loài người đã từng hãnh diện về bạn; họ xem bạn như một người hùng có khả năng mang nhiều bước tiến để phát triển một thế giới đại đồng.  Quả thật, bạn đã làm được điều này, đã làm cho toàn thế giới cùng chú tâm về bạn.  Nhưng trong lúc này, bạn đã để lại 50 triệu người bị nhiễm coronavirus và trên 2 triệu người tử vong.  Bạn đúng là một tên đồ tề của ác quỷ.  Trong thời gian 10 tháng đấu tranh vì mạng sống, loài người đã tìm ra phương pháp xóa hết những tai ương mà bạn đã gây nên.

 Loài người chúng tôi đã tìm ra phương pháp khử trừ bạn một cách hữu hiệu vào tháng 12 cùng năm.  Bạn không còn là con ác quỹ ghê tởm nữa.  Bạn chỉ là một trận đại dịch ghé qua đây mỗi một thiên niên kỷ.  Tuy nhiên, bạn đã để lại một dấu ấn khá sâu sắc về ý nghĩa cuộc đời.  Ý nghĩa cuộc đời đó chỉ hạn hẹp giữa tình người với nhau.  Loài người chúng tôi đã tìm ra được phương cách kết hợp, đoàn kết mà chúng tôi đã chưa hoàn hảo khi chưa có bạn.  Điển hình là, người An Bằng đã có một buổi kỷ niệm Ngày An Bằng đầu tiên xuyên qua mạng lưới với những khuôn mặt thân thương.  Ngày An Bằng là một đánh dấu sâu sắc về sự đoàn kết, về tình nghĩa xóm làng, để rồi từ đó phát huy một sức mạnh khác, đó là sự chuẩn bị cho một hội đồng hương An Bằng Hải Ngoại đầy hứa hẹn.  Tính đến nay, 20 năm sau, thì hội đồng hương này đã giữ vững cương vị của nó, bộc lộ hết những bước đi mà lớp cha anh người An Bằng đã để lại, đó là gìn giữ cội nguồn quê hương. Chúng tôi là thế hệ học sinh và sinh viên năm xưa nay đã trở thành giới lãnh đạo tài ba của An Bằng.  Những chú bác điều hành năm xưa nay đã trở thành những bô lão đầy nhiệt huyết, luôn cổ vũ cho lớp người đi sau và luôn kể lại những trang lịch sử sống cho thế hệ tương lai. 

 Đúng rồi, cũng nhờ bạn mà người An Bằng chúng tôi biết kết nối, biết lo nghĩ cho tương lai trong thời gian cùng đường bí lối ở nhà lánh nạn dịch.  Chúng tôi đã có mặt với nhau 20 năm nay không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên.  Đó là một cố gắng, vượt qua mọi khắc phục của một con ác quỷ, của những chông gai, của sự phá rối.  Chúng tôi học được đức tính kiên trì này từ tổ tiên của chúng tôi, từ bao thế hệ trước.  Đến nay, dù ngôn ngữ có dị biệt, trong thâm tâm của chúng tôi vẫn luôn ôm nặng một tình nghĩa khó phai.  Điển hình là, dù có việc lớn hay nhỏ gì, cộng đồng chúng tôi đều biết, đều cảm thông với nhau.  Mạng Facebook năm xưa đã không còn, nhưng Anbangnews vẫn còn đó.  Thông tin vẫn tiếp tục chia sẻ những gì đáng chia sẻ, dù Anbangnews không trực thuộc sinh hoạt với hội đồng hương, nó vẫn luôn là phương tiện truyền thông độc lập, phục vụ người An Bằng hữu hiệu.  Rồi nhóm An Bằng 1.5 ở Facebook ngày xưa đã được di chuyển sang mạng xã hội mới RealDay và đổi tên là An Bằng 2.0.  Đúng là một sự biến đổi trong chiều hướng đi lên. 

 Thế hệ 1.5 nay đã già.  Thế hệ 2.0 đang thành đạt ở mọi lãnh vực và đang dìu dắt thế hệ 2.5 vào một lãnh vực khác của sự biến chuyển ấy.  Tất cả đều phát xuất từ bạn, từ năm 2020.  Đúng, bạn là một tên đồ tể giết người, nhưng bạn đã cho chúng tôi biết những gì nên làm và cần làm.  Chúng tôi đã thành công và sẽ tiếp tục thành công ở thế hệ 2.5, 3.0 của An Bằng.

 Bạn mến,

Bạn hãy biến mất trước mặt loài người nhưng hãy để lại dấu ấn ngàn đời của sự đoàn kết, của một bắt đầu mới ở loài người và ở người An Bằng chúng tôi.  Cái đau thương và yêu thương sẽ không còn bị lẫn lộn, nhường lại cho một bước ngoặt vĩ đại nơi người An Bằng.  Bước ngoặt đó chính là sự tồn tại của chúng tôi ở hải ngoại này hằng ngàn năm sau.

 Chào bạn,

Văn Đình Lang Quân

Translation:

Letter to Year 2020

 On July 14, 2040

 Dear 2020,

For 20 years now, you have been disturbing us. You were a devil and at the same time, an angel under the view of the world. You were an enemy as well as a close friend in how people felt. You caused anxiety but helped us pull the Anbangers together. I write to you today, not because of the confusion of love and hatred. I write to you, because after so many years, you were still the most unpleasant danger. And as this letter is taking shape, I am ready to forget you like a pandemic that shook the whole world some 20 years ago.

 Dear 2020,

Time is a long series of love and hatred. You highlighted this definition quite clearly. You were born in a promising new decade, with so many industries, artificial intelligence, and lightning-fast global information. Humans were proud of you; they saw you as a hero who were capable of bringing many strides to develop a global world. Indeed, you did this by bringing the whole world together to focus solely on you. While acting up, you left 50 million people infected with coronavirus and over 2 million deaths. You were such a nasty killer. During 10 months of fighting against you, we – humans finally found a way to eliminate all the disasters you caused.

 We found a way to effectively and completely eliminate you in December of that same year, with working vaccines, of course. You were no longer the disgusting evil. You were just a pandemic that hit humans once in a millennium. However, you left a pretty deep impression on how we define the meaning of life. The meaning of life was then defined within human love.  We then knew how to connect and stay in solidarity that we were not be perfect had you not been there. For example, during this time, the Anbangers had their first annual An Bang Day, which was organized virtually where all lovely faces were seen.  An Bang Day was a deep mark of solidarity, of village friendship, and of promoting strength.  Later, it was this An Bang Day that served as a push for a foundation of the An Bang Abroad Association.  Up to now, 20 years later, this association has maintained its position in displaying our proud ancestor’s steps and preserving our roots. Back then, we were just students but now are the serving leaders of our community.  The uncles and aunts of the 2020 are now enthusiastic elders, who have always cheered and supported for our success.  Another chapter of our history has turned, passed down from a great generation.

 That’s right, thanks to you, we Anbangers knew how to connect and care for the future while staying home hiding from the pandemic. It was not accident that we have been together for 20 years. It was a hardworking mentality and many attempts to overcome the devil you. We learned this tenacity from our ancestors, some generations ago. Up to now, even though we only speak English, in our hearts we always hold a lasting warmth. More often than not, we share news within our community, no matter how big or small.  Our An Bang community knows and sympathizes with each other. Facebook is gone, but Anbangnews is still here; it keeps sharing useful news relating to the Anbangers around the globe. Although Anbangnews is not affiliated with the An Bang Abroad Association, it has always been an independent media, serving the Anbangers effectively. Then the An Bang 1.5 group on Facebook of the past is now moved to a new social network called RealDay and renamed to An Bang 2.0. What a change in the upward trend.

 An Bang Generation 1.5 is now in retiring age. Generation 2.0 is succeeding in all fields of life and is guiding Generation 2.5 into another future in that same fashion of tradition transformation. It was all started from you, the year 2020. Yes, you were a killer but you forced us what we needed to do in a meaninngful way.  We have succeeded and will continue to be successful in generations 2.5 and 3.0 of An Bang.

 Hey Year 2020,

You now can completely disappear before us, but do leave a sense of solidarity in humanity and Anbangers. Hatred and love will no longer be confused, only to remember that it was a great turning point in the An Bang community. That turning point was our existence of Anbangers Abroad for thousands of years to come.

 Bye now.

 Van Dinh Lang Quan