Mỗi vé số chỉ $10 nhưng sẽ thắng lớn.  Càng lớn hơn nữa là tấm lòng luôn gắn bó và xây dựng nơi con dân An Bằng tại Hải Ngoại.

Kính gởi con dân An Bằng Hải Ngoại:

Như quý vị đã biết, Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại, một cơ hội để con dân An Bằng đang sinh sống khắp nơi tại hải ngoại quy tụ về trong tình nghĩa xóm làng ở một không gian quy mô rộng lớn sau trên 40 năm định cư tại xứ người, sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 7 năm 2019 tại thành phố Miami, tiểu bang Florida.  Để chu toàn công viêc, Phân Ban Tài Chánh thuộc Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại đã và đang thực hiện công việc phát hành vé số, nhằm trang trải cho các chi phí cần thiết của hội ngộ.  Mỗi vé số bán $10, và các giải thưởng như sau:

 • Giải Độc Đắc: 1 chiếc Honda Accord đời 2019 – trị giá $25,000
 • Giải Nhất: 1 TV hiệu Sony 75 inch, trị giá $3,000
 • Giải Nhì: 1 chiếc Mackbook Pro laptop, trị giá $2,000
 • Giải Ba: 1 dàng Karaoke Receiver hiệu Singtronic, trị giá $1,500
 • 30 Lô An Ủi: trị giá $100 mỗi giải
 • Và còn nhiều quà tặng khác

Chúng tôi cũng xin kêu gọi quý vị cùng về tham dự hội ngộ cho đông đủ.  Tuy nhiên, nếu vì bận rộn công việc thì lô trúng sẽ được công bố tại anbangnews trong ngày hội ngộ và quý vị có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi để nhận thưởng.

Trong thời gian qua, Phân Ban Tài Chánh đã nỗ lực phát hành, và tính đến nay đã bán được 40% vé số.  Chúng tôi dự định phát hành hết toàn bộ 20,000 vé số mới có thể trang trải đủ các chi phí cần thiết cho kỳ họp mặt quê hương này.  Do đó, chúng tôi xin kêu gọi tất cả con dân An Bằng Hải Ngoại cùng góp một bàn tay, cùng nói lên tiếng nói quê hương làng xóm, bằng cách hỗ trợ cho việc phát hành vé số này qua việc mua ủng hộ hoặc kêu gọi nhiều người cùng mua để tổ chức hội ngộ diễn ra trong suôn sẻ.

Quý vị có thể liên lạc với những Ban Viên Phân Ban Tài Chánh trong địa phương của quý vị sau đây để mua vé số, hoặc cổ vũ tinh thần những người mang trách nhiệm khó khăn này để trao cho họ một động lực vô hình làm công việc ý nghĩa.

 • Lê Đức Phiên – Orlando
 • Kính Hạnh – Orlando
 • Lê Minh Quy – Orlando
 • Minh Trang – Sarasota
 • Đặng Tựu – Fort Meyers
 • Hà Nguyễn – Michigan
 • BS Lê M Hiệu – Orlando
 • Hiệp Lan – Jacksonville
 • Kính Yên – Orlando
 • Đào Duy Dũng – Chicago
 • Dũng Trang – Wichita
 • Trương Chương – Hawaii
 • Lê Thái – California
 • Văn Công Ly – Arkansas
 • Nguyễn Táng – Virginia
 • Văn Tấn Nam – Miami
 • Hoài Thủy – Miami
 • Tâm Tuấn – Miami
 • Lê Dũng Hiền – Miami
 • TS Lê Đức Long – Colorado
 • Phương Loan – Carolinas
 • Đặng Khá – Mississippi
 • Hoàng Ngọc Quế – Kansas City
 • Nguyễn Hùng – Oklahoma
 • Sanh Van – N. Carolina
 • Danh Nguyễn – Texas
 • Danh sách sẽ còn cập nhật thêm

Nếu quý vị muốn giúp sức vào việc tham gia phát hành vé số, vui long liên lạc Lê Đức Phiên tại 321-274-5234.  Xin chúc quý vị sức khỏe và nhiều may mắn.  Hẹn gặp quý vị vào ngày hội ngộ.

Trân Trọng,

Lê Đức Phiên
Trưởng Phân Ban Tài Chánh – Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại

Tiến Sĩ Lê Đức Long
Trưởng Ban Tổ Chức – Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại

——– ENGLISH ——–

To all An-Bangers Abroad,

As you have already known, the An-Bang Villagers Abroad Conference, where it is an opportunity for all of us to gather in an unusual big event first time in over 40 years living abroad, will take place on July 14, 2019, in Miami, Florida.  To cover all planned expenses for this event, the Division Board of Finance has been distributing raffle tickets.  Each ticket is $10, with potential prizes as follows:

 • Grand Prize: A 2019 Honda Accord, worths $25,000
 • First Prize: A 75-inch Sony TV, worths $3,000
 • Second Prize: A Mackbook Pro laptop, worths $2,000
 • Third Prize: A Singtronic Karaoke Receiver, worths $1,500
 • 30 Consolation Prizes: $100 each
 • And many more

We would also like to invite you to come to this conference if all possible.  However, we understand that some of you may be conflicted with your schedules, and you don’t have to be at the conference to claim your prize.  The winning numbers will be posted on anbangnews after the drawing so that you can contact us directly to claim the prizes.

Recently, the Division Board of Finance has reported that as of now, only 40% of the total tickets have been sold. We plan to sell out all 20,000 raffle tickets to cover all necessary expenses for this conference of ours.  Therefore, we would like to ask all of the An-Bangers Abroad to help with this effort by supporting this activity, buying the raffle tickets or calling others to contribute, so that our reunion conference will take place smoothly.

You can contact the above Division Board of Finance representatives in your area to buy the raffle tickets, or at the minimum, cheer up those hard-bearing people to motivate them in doing this meaningful work.  If you want to give a hand in selling these tickets, please contact Phien Le at 321-274-5234.

Wish you and your families with health and luck.  See you at the Conference.

Sincerely,

Phien Le
Head of Division Board of Finance

Dr. Long Le
Head of the Organizers, An-Bang Villagers Abroad Conference 2019