Kính thưa qúy Cô Bác, O Dựơng, và con cháu Họ tộc Hoàng Huỳnh.
Cứ mỗi hai năm họ chúng ta lại Chạp một lần, nhằm tạo điều kiện cho cô bác con cháu gặp mặt, và nhắc nhở thế hệ tiếp nối biết về tổ tiên cội nguồn. và năm nay cô bác đã chọn ngày Chạp là sunday, 7/7/2019.
Vậy kính mời tất cả Cô Bác, O Dựơng và con cháu cố gắn xắp xếp thời gian, công việt, để đến Chạp.
Chương trình và thời gian chạp như sau.
10:30 am. Lể Cúng cơm tổ tiên tại nhà trưởng họ. Địa chỉ.
6703 merryvale lane
Port Orange Fl 32128.

12:00am. tập trung tại hội trường để cùng sinh hoặc. địa chỉ.
Riverside Pavilion Association
3431 Ridgewood Avenue
Port Orange Fl 32129.

Vậy rất mong tất cả cô bác, con cháu xắp xếp thời gian đến để Chạp.
Và Cuối cùng xin chúc toàn thể gia đình nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Mọi chi tiếc xin liên lạc
Long Hoàng # 386-383-6428.
Luật Hoàng # 843-575-7021.
Mãn Hoàng # 386-383-0902.
Xin Thay mặt Cô bác kính mời.

Hoàng Long

Trưởng Họ