THƯ MỜI
CHẠP ĐẠI TÔN HỌ: ĐÀO VĂN KHAI KHẨN – AN BẰNG – HẢI NGOẠI.
Kính gửi: Quý Ôn Mệ Cô Bác anh chị em con cháu nội ngoại của đại tôn Đào Văn khai khẩn làng An Bằng, tại hải ngoại.

Kính thưa qúy vị
Làng An Bằng chúng ta lấy cái hiếu đặt lên trên hết, họ tộc Đào Văn khai khẩn cũng như vậy. Cho dù xa quê nhưng luôn mãi nhớ về Tổ Tiên dòng họ, kính trên nhường dưới, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong mọi sự khó khăn. Đã và từng làm như vậy trong nhiều thế hệ đã qua và mãi mãi đến bây giờ.

Vì lý do quan tâm sâu sắc đó, ban tổ chức đã quyết định chọn ngày để chạp. Năm nay vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, tại thành phố Davie FL. Mong rằng quí bà con bỏ chút thời gian quý báu về tham dự chạp năm nay, để cùng nhau dâng nén hương lòng lên Tổ Tiên của chúng ta, nói lên tinh thần đoàn kết và yêu thương.

Thay mặt ban tổ chức. Tôi xin trân trọng kính mời bà con về chạp năm nay. Xin chúc bà con luôn bình an sức khỏe, và làm ăn phát đạt.

Thời gian : 11H00 ngày 30 tháng 6 năm 2024
Địa điểm : Long Key Natural Center 2305 SW 130TH Ave, Divie. FL 33330.

Về Nguồn
Ngày ấy ra đi nhớ mai về.
Nhớ con đường nhỏ nhớ quê hương. Nhớ hàng dương liều che bóng mát. Nhớ cả tình người mỗi sớm hôm. An Bằng quê ta mãi nhớ về,
Quê cha đất Tổ thật linh thiên. Xa,quê con cháu luôn nghi nhớ, Đoàn kết thương yêu đã nhiều rồi.

Trưởng Họ
ĐÀO VĂN THIỆN

Trưởng ban tổ chức
ĐÀO VĂN DIÊN
ĐT: 754- 2390-5727

Thư ký
ĐÀO VĂN QUỐC
ĐT: 321- 948- 3016

Invitation
THE MEMORIAL DAY OF THE CREAT CLAN : DAO VAN EXPLOITATION – AN BANG – OVER SEAS
Dear : Respected elder,uncles,aunts,brother,sisters, and descendants of the clan of Dao Van Clan,from An Bang village settling oversear Dear ladies and gentlemen

In our An Bang village, we always prioritize filial piety above all, just like the Dao Van clan has traditionally done. Despite being far from our homeland, we always remember our ancestors and uphold respect for our elders, caring for and helping each other in times of difficulty. This tradition has been practiced for many generations and continues to this day.

It is hoped that esteemed members will take some precious time to participate in this year’s ancestor worship ceremony, to together offer heartfelt gratitude to our Ancestors, expressing the spirit of unity and love.

On behalf of the organizing committee, I cordially invite you to attend this year’s ceremony. I wish you all good health, peace, and prosperity.

Time: 11:00 AM on June 30, 2024
Location: Long Key Natural Center 2305 SW 130th Ave, Davie, FL 33330

Head of Clan
THIEN VAN DAO

Head of Organizing Committee
DIEN VAN DAO
Phone: +1(754) – 230-7527

Secretary
QUOC VAN DAO
Phone: +1(321) – 948-3016

Regarding the Source
The day he left, remembered to return. Remembering the small trails, remembering the homeland.
Remembering the rows of willow trees providing shade.
Remembering the love of people every morning and evening.
An Bang, our homeland, always remembered.
Fatherland, the land of ancestors, truly sacred.
Far away, descendants always remember their homeland.
Unity and love have been abundant.