Họ Lê Văn

An Mỹ, An Bằng

Ngày 14 tháng 5 năm 2019

Thư Mời

Kính gửi: Quý Cô Bác, dâu rể, con cháu nội ngoại hiện đang sinh sống tại quê nhà, Hòa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới.

Để giữ gìn, nối tiếp phong tục và truyền thống của Ông Cha ta để lại, thường niên, chúng ta đều tổ chức lễ tảo mộ (chạp) ở quê nhà cũng như ở hải ngoại, để tưởng niệm và biết ơn đến với tổ tiên cội nguồn.  Đồng thời đây cũng là ngày đoàn tụ Cô Bác, dâu rể và con cháu nội ngoại.

Kính thưa Cô Bác, dâu rể và con cháu nội ngoại:  Cây có cội, nước có nguồn.  Chim có tổ, người có tông.  Để thực hiện lại huấn thị và truyền thống tổ tiên, năm nay lễ tảo mộ (chạp) hải ngoại được tổ chức vào ngày 4 tháng 8 năm 2019 tại Chicago, Hoa Kỳ.

Ban tổ chức chúng tôi kính mời Cô Bác, dâu rể và tha thiết kêu gọi con cháu nội ngoại xa gần về tham dự ngày chạp đông đủ.  Sự hiện diện của tất cả bà con mình là một niềm hạnh phúc trong mọi thành viên của dòng họ.

Lê Văn Family Reunion

Dear Family Members,

We hope this letter finds you and your families all well in health and spirit.  You and your families are invited to join us for the Lê Văn Family Reunion.  Our hearts are so full from getting to see everyone this year and how much kids have grown, especially getting together with family members that have been far apart for years.

We hope to see everyone at the Lê Văn Family Reunion.

Burkank Manor Hall
6345 W. 79th St.
Burbank, Illinois, 60459

August 4th, 2019 @ 11 AM

Đại diện ban tổ chức

Lê Văn Duẩn (708) 717-4600
Lê Văn Chiến (815) 955-1339
Lê Văn Chung (708) 415-1314
Lê Văn Duy (708) 566-0033