Nguyễn Văn Đại Tôn (An Mỹ) sẽ có buổi chạp họ vào ngày 1 tháng 8 năm 2021 tại thành phố Fort Myers, tiểu bang Florida. Sau đây là nguyên văn thư mời của trưởng họ.

Chạp họ Tộc Nguyễn Văn Đại Tôn (An Mỹ)

Kính gửi: Quý ôn mệ, các bác, chú, o, dượng và con cháu nội ngoại thuộc tộc họ Nguyễn Văn.
Kính thưa quý vị, như thường lễ mỗi hai năm họ tộc Nguyễn Văn tổ chức chạp họ để có dịp tất cả con cháu mọi nơi quy tụ tìm về cội nguồn, luôn thướng về tổ tiên ông bà cha mẹ, nơi để con cháu chúng ta có dịp thắp nén hương lòng tri ân và báo ân đến với tổ tiên ông bà đã trải qua bao đời gầy dựng. Và nơi đây chúng ta có dịp gặp gỡ, hàn huyên tâm sự và san sẻ những buồn vui trong cuộc sống, nhắc nhở cho chúng ta luôn hàn gắn tình yêu thương họ hàng, đồng thời để con cháu biết được anh em họ hàng thân thích. Hầu mong chuyển tải cho thế hệ con cháu sau này tập quán sẽ không bị mai một.

Vậy, kính mời quý ôn mệ, các bác, chú, o, dượng và tất cả con cháu nội ngoại dành chút thời gian về CHẠP đông đủ.
Địa chỉ: 11728 Oakwook Preserve Pl., Fort Myers, FL 33913
Thời gian: Chủ Nhật ngày 01 tháng 08 năm 2021
8:00 sáng: Cô bác, con cháu tập trung nhà trưởng họ.
11:00 – 12:00: Lễ cúng cơm
2:00 – 7:00: Tiệc trà (tại hội trường)

Kính mong tất cả bà con cô bác về tham dự ngày Chạp đông đủ, để cùng nhau sách tấn và duy trì niềm thương yêu dòng dõi nơi xứ người ngày càng lớn mạnh.
Kính thư
Thay mặt trưởng họ
Nguyễn Quốc

Invitation
Nguyen Van Family (An My)
Dear grandfathers, grandmothers, uncles, aunts, and descendants of the Nguyen Van Family.
Ladies and gentlemen, as usual, every two years the Nguyen Van Family organizes a family celebration to have the opportunity for all descendants to gather to find their roots, always looking to their ancestors, grandparents, parents, and children. We have the opportunity to burn incense to show our appreciation and gratitude to our ancestors who have spend many generations building. Here we have the opportunity to meet, talk and share the joys and sorrows of life, reminding us to always heal our love for relatives. We’re hoping to pass on to this custom to the future generations so taht it will not be lost. So, I invite you, my parents, uncles, aunts, uncles, and all children to spend some time on Chap full.

Address: 11728 Oakwood Preserve Pl, Fort Myers, FL 33913
Time: Sunday, August 1, 2021
8:00 AM: All grandfathers, grandmothers, uncles, aunts, and descendants of the Nguyen Van family must be present
11:00-12:00: Rice offering ceremony
2:00 – 7:00: Tea party (at the hall).

We’re wishing all relatives, grandfathers, grandmothers, uncle and aunts to come back to attend the CHAP day in large numbers, to work together and maintain the growing love of family in the USA country.

Representing on behalf of the head of the family,
Nguyen Quoc