“Con Người Có Tổ Có Tông

Như Cây Có Cội Như Sông Có Nguồn

Cây Kia Ăn Quả Ai Trồng

Sông Kia Uống Nước Hỏi Dòng Từ Đâu?” -KD-

Kính thưa quí Cô Bác, quý O Dượng và toàn thể các con cháu nội ngoại. Cứ 2 năm họ ta tổ chức Chạp để tưởng nhớ tới Tổ Tiên Ông Bà. Được sự thống nhất của Cô Bác, năm nay họ Nguyễn Văn sẽ tổ chức Chạp tại địa chỉ: 316 Canterbury Dr W Riviera Beach Florida 33407

Kính mời quí Cô Bác, quí O Dượng và toàn thể con cháu nội ngoại sắp xếp chút thời gian quí báu để đến tham dự Lễ Cúng Cơm và Chạp vào lúc 2Pm ngày 16/09/2018 (Chủ Nhật).

Xin chân thành cám ơn, thay mặt trưởng họ Nguyễn Văn Tôn.
Cell Phone: (561)-247-0479 hoặc (954)-993-4750