THƯ MỜI CHẠP HỌ PHẠM VĂN

Kính thưa qúy cô bác, qúy O Dượng và con cháu nội ngoại.

Nhằm tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà theo phong tục của quê hương, năm nay tại Miami Florida, Hoa Kỳ, Họ Phạm Văn tổ chức cuộc hội ngộ họp mặt cô bác con cháu trong tôn tộc (gọi là Chạp).

Kính mời qúy cô bác, qúy O Dượng và con cháu Chạp họ mẹ, họ mệ nội đúng vào lúc 11h300 ngày 03 tháng 9 năm 2018 đến tại địa chỉ:

1201 Nw 141 ave
Pembroke Pines, FL 33028

Để Dự Lể Cúng Cơm Tổ Tiên.

Kính mong qúy cô bác qúy O dượng và con cháu nội, ngoại tham dự đông đủ.

Thay mặt Họ Tộc Phạm Văn
Trưởng Họ
Phạm Văn Uý
(Lưu ý đi đường pine or Đường taft
Cúng cơm 11:30)