THƯ MỜI CHẠP HỌ TỘC ĐẠI TÔN TRƯƠNG VĂN HẢI NGOẠI

Ngày: Vào ngày 7 tháng 8 năm 2022 (August 7th, 2022).

Địa Chỉ: Tại hội trường công viên Long Key Natural Area & Nature CCentt

3501 SW 130th Ave,Davie,

FL 33330 from 12pm to 9pm.

Dâng Hương và cúng cơm: nhà ông bà trưởng họ Trương Văn Dương vào lúc 11am cùng ngày

Kính gởi: quý cô bác, quý o dượng và con cháu nội ngoại.

Mọi người chúng ta ai cũng có Cội Nguồn, Tổ Tông và nhất là Họ Tộc Trương Văn của chúng ta rất trân quý và hiếu đạo với ông bà, tổ tiên, cha mẹ cũng như đối với những vị ân nhân. Vì như dân gian đã cho chúng ta câu châm ngôn “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây,” với tâm tình đó: Họ Tộc Đại Tôn Trương Văn Hải Ngoại chúng ta sẽ tổ chức Chạp Họ vào ngày 7 tháng 8 năm 2022 tại Davie, FL. Xin mời quý cô bác, o dượng con cái cháu nội ngoại động viên và khuyến khích nhau đến tham dự đông đủ để kính nhớ ông bà tổ tiên cũng như biết bà biết con và cùng cho nhau tình thương Họ Hàng vốn đã thân lại càng thêm thân hơn.

Trân trọng kính mời cô bác con cháu nội ngoại, quý o dượng sắp xếp thời gian về tham dự đông đủ để nói lên tinh thần biết ơn, ghi ơn, nhớ ơn và đoàn kết với nhau. Xin kêu gọi đại diện quý Phái và các nơi thông báo rộng rãi và khuyến khích nhau đến tham dự ngày Chạp để duy trì và tăng thêm tinh thần cho nhau. Đồng thời năm nay Họ Tộc có in thêm 500 bộ áo để chúng ta cùng nhau đồng lòng và đồng sức cho Họ Tộc Chúng ta cùng nhau gắn kết trong tình yêu thương. Sự hiện diện của quý cô bác, quý o dượng và con cháu nội ngoại là một khích lệ rât lớn lao cho Họ Tộc của chúng ta.

Dear family and loved ones,

As you know, we all have Origins, Ancestors, and especially with the Truong Van Family; we are very respectful and filial to our grandparents, ancestors, parents, and benefactors. Because as folk have given us the maxim “when drinking the water, remember the source and when eating the fruit, remember who planted the tree,” with that sentiment: we will celebrate our family reunion on August 7th, 2022 in Davie, FL. Ladies and gentlemen, aunts and uncles, children and grandchildren, please encourage each other to attend in large numbers to pay gratitude to our ancestors; to meet and to support each other for the love of the Family.

Sincerely, we invite you to arrange your time to attend the reunion to express our gratitude and solidarity. Please call on the representatives of the Nobles and other places to widely announce and encourage one another. At the same time, we had ordered 500 sets of t-shirt to share to the attendees so that we can be in the same color to unite and work together for our family to bond and to love. We greatly appreciate and and look forward to seeing you at the Reunion. Thank you.

 

Kính mời,

Thay mặt

Trưởng Họ:Trương Văn Dương (954)591-9586,

Thư ký: Trương Quyền (407)480-6797.

Thủ quỹ: Trương Khôi (708)745-8241