Thư Mời Chạp Họ Tộc Trương Văn Hải Ngoại

“Khôn ngoan nhờ ấm cha ông
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm.”

Thời gian:
Ngày 6 tháng 8 năm 2023, from 12 pm – 9 pm (August 6th, 2023)
Địa Chỉ:
Hội Trường Công Viên Long Key Natural Area & Nature Center
3501 SW 130th Ave., Davie, FL 33330

Lễ Dâng Hương
Tại nhà ông bà trưởng họ Trương Văn Dương
3080 SW 141st Ave., Miramar, FL 33027, lúc 11 am ngày 6 tháng 8, 2023.

 

Kính gởi: quý cô bác, chú thím, o dượng và cho cháu nội (trai, gái, dâu, rể)
Là con người, chúng ta ai cũng có Cội Nguồn. Để bày tỏ long hiếu đạo với ông bà, tổ tiên, cha mẹ, và những tiền nhân trong dòng tộc, chúng ta sẽ tổ chức Chạp vào ngày 6 tháng 8 năm 2023 tại Davie, Florida. Trong tâm tình đó, họ tộc đại tôn Trương Văn xin mời quý cô bác, chú thím, o dượng và con cháu nội động viên và khuyến khích nhau đến tham dự đông đủ để chùng nhau kính nhớ ông bà tổ tiên, sau lại để nhận biết bà con huyết thống và cho nhau tình thương họ tộc vốn đã thân lại càng thêm thân.

Trân trọng kính mời quý cô bác, chú thím, o dượng và con cháu nội sắp xếp thời gian về tham dự đông đủ để nói lên tinh thần biết ơn, ghi ơn, nhớ ơn và đoàn kết với nhau.

Xin kêu gọi đại diện quý Phái và các nơi thông báo rộng rãi và khuyến khích nhau đến tham dự ngày Chạp để duy trì và tăng thêm tinh thầnh họ tộc. Sự hiện diện của quý cô bác, chú thím, o dượng và con cháu nọi là một khích lệ rất lớn lao cho dòng họ của chúng ta.

Dear family and loved ones,
The Truong Van Family would like to invite the Truong Van’s family last name and their loved ones to attend our family reunion this year to express our gratitude and solidarity to our ancestors, to get to know your relatives, and to support one another. Your presence is greatly appreciated. Thank you!

Kính mời,
Thay mặt họ tộc, Trưởng Họ: Trương Văn Dương, (954) 591-9586
Thư ký: Trương Tấn Quyền (407) 480-6797,
Thủ quỹ: Trương Khôi (708) 745-8241

.