Kính thưa cô bác, chú thím, O dượng, các anh chị em cùng tất cả con cháu nội ngoại họ Trương Công.
Được sự thống nhất của cô bác, các anh em và ban tổ chức, đã quyết định và chọn ngày Chạp vào Chủ
Nhật, ngày 2 tháng 7 năm 2023 Dương lich.
Với mục đích giữ gìn truyền thống tốt đẹp của tổ tiên ông bà và tình thương yêu họ hàng ngày càng khắn
khít hơn, ban tổ chức xin kính mời quý ôn mệ, bác, chú thím, O dượng, dâu rể, các anh chị em con cháu
nội ngoại từ khắp các tiểu bang thành phố, trong nước cũng như ngoài nước bỏ chút thời gian quý báu đến
Florida để tham dự ngày Chạp, địa chỉ và thời gian như sau:
Lễ cúng cơm tổ tiên tại nhà ông trưởng họ Trương Công Tý lúc 9:30 sáng, địa chỉ:
6415 SW. 55th PL.
Davie, FL 33314
Sau giờ cúng cơm, xin kính mời quý cô bác cùng tất cả con cháu đến Robbins Lodge PARK để tham dự
một ngày họp mặt vui tươi. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 11:00 sáng cho đến 8:00 tối ngay tại:
Robbins Lodge PARK
4005 S. Hiatus Rd.
Davie, FL 33330
Đặc biệt năm nay ban tổ chức sẽ có các trò chơi lớn với treo các giải thưởng và sẽ có một giàn âm thanh
thật tuyệt vời cho chương trình “Hát Cho Nhau Nghe (Karaoke)”.
Xin trân trọng kính mời!
Mọi chi tiếc xin liên lạc:
Trưởng họ Trương Jacky (Tý) 954-393-9638
Trương Công Thành 305-343-7515
Trương ÝViệt 609-369-2205