Kính Thưa:
Cô bác, Chú thím , O dượng cùng toàn thể anh chị em và các cháu họ Trương Công ở Florida , các tiểu bang và khắp mọi nơi.

Năm nay đúng theo quy định của cô bác họ Trương Công, cứ mỗi 2 năm đầu tuần tháng 7 thì tổ chức một ngày Family Reunion(chạp) để tưởng nhớ công ơn sinh thành của ông bà cha mẹ nhiều đời.

Vậy kính mời : Cô bác , Chú thím , O dượng cùng toàn thể anh chị em và các cháu bỏ chút thời gian đến tham dự.

Tổ chúc vào ngày(Chủ Nhật ) 07/07/2019
Nhằm ngày 05/06/Kỷ Hợi

11:00 Sáng cúng cơm tại nhà ông trưởng .
Địa chỉ :

6415 SW 55TH PL
DAVIE, FL 33314

Khai mạc bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều tại Hội Trường.
Địa chỉ :

ROBBINS LODGE PARK
4005 S. HIATUS RD
DAVIE FL, 33330

Thay mặt Cô Bác , Trương Công Florida
Trưởng họ : Trương Công Tý

Điện Thoại liên lạc sau đây:
Chú Cường 772-381-3213
Anh Tý 954-393-9638
Anh Tha 305-877-6656