THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI HỌP
HỘI NGỘ AN AN BẰNG DENVER, COLORADO

Kính gửi quý Bô Lão và toàn thể đồng hương An Bằng

Kính thưa quý vị,

Tính đến nay, người An Bằng đã ra lập nghiệp ở hải ngoại gần 50 năm. Khi đặt chân đến đất Hoa Kỳ vào giữa thập niên 70 đến cuối thập niên 1980, người An Bằng hầu hết tập trung vào hai địa phương là Wichita, Kansas và Denver, Colorado. Tuy người An Bằng luôn mong muốn được sống gần gũi nhau, nhưng sự tập trung vào hai tiểu bang lúc bấy giờ không phải là vì lý do đó, mà là nhờ sự có mặt của các vị tiền bối đã định cư theo diện di tản bởi cuộc biến động sau tháng 4, năm 1975. Nhờ đó, họ tiếp tục bảo lãnh những người ra đi theo làn sóng vượt biển và lần lượt người này bảo lãnh người khác, rồi đưa nhau đến sinh sống tại hai tiểu bang nói trên.

Vào cuối thập niên 1980 đến nay, người An Bằng từ từ rời hai tiểu bang này để đi lập nghiệp ở nhiều tiểu bang khác tuỳ vào công ăn việc làm, khí hậu, hoặc những lý do khác mà họ di chuyển. Hiện nay, phần đông người An Bằng đã có cuộc sống sung túc, kinh tế ổn định, con cái thành đạt, họ lại nhớ đến nơi họ đã đặt chân đến đầu tiên tại đất Hoa Kỳ và nhớ đến công ơn của những vị tiền bối đã giúp họ ngày chân ướt chân ráo, nên một số người từ lâu đã có ý tổ chức ngày HỘI NGỘ AN BẰNG tại DENVER, COLORADO. Nay cơ duyên đã đến và hội đủ điều kiện, họ đã cùng nhau thành lập được một Ban Liên Lạc để vận động cho việc tổ chức ngày HỘI NGỘ AN BẰNG DENVER, COLORADO.

Ban Liên Lạc đã quyết định mở phiên họp để bầu Ban Điều Hợp, thay cho Ban Tổ Chức và bàn về chi tiết về ngày hội ngộ. Và dưới đây là thông tin của buổi họp:

Lúc 9 giờ(giờ Florida), Thứ Tư, ngày 22 tháng 3, 2023.
Tại Googlemeet: https://meet.google.com/qhv-wpxx-whr

Vậy, chúng tôi kính mời toàn thể đồng hương An Bằng dành khoản thời gian quý báu cùng vào tham dự buổi họp nêu trên, để cùng nhau giúp thêm ý kiến, hầu việc tổ chức ngày hội ngộ được thành công mỹ mãn hơn.

Trân Trọng,

T/M Ban Liên Lạc Hội Ngộ An Bằng Denver, Colorado
T/M Ban Điều Hành Làng An Bằng Colorado

Nguyễn Trắc Thảo