Họ Tộc Huỳnh Đặng tại hải ngoại sẽ tổ chức hội ngộ (Chạp) tại thành phố Miami, Florida và tháng 7 năm nay.  Sau đây là thư mời.  The Huynh-Dang Family will hold a Family Reunion in Miami on July 2, 2023.   This is a great event for the Huynh-Dang Family to get together and to display togetherness. Details of the invitation to the family members are below.

______________________________

Thư Mời Hội Ngộ Họ (Chạp) Tộc Huỳnh Đặng
Tại Miami Florida Hoa Kỳ

Nhằm tưởng nhớ đến tổ tiên, theo phong tục quê hương, chúng ta tổ chức họp mặt con cháu trong tôn tộc (Chạp) tại Miami, Florida. Xin trân trọng kính mời cô bác, o dượng, con cháu họ mẹ, họ mệ nội ở trong và ngoài Hoa Kỳ.

Đến dự lễ cúng cơm vào lúc:

12h trưa, ngày 02 tháng 07 năm 2023
Tại nhà: 16714 SW 39th St., Miramar, FL 33027

Tiệc hội ngộ vào lúc:

15h00, ngày 02 tháng 07 năm 2023
Tại: Long Key Natural Area and Natural Center
3501 SW 130th Ave., Davie, FL 33330

Kính mong cô bác, o dượng, và con cháu đến tham dự đầy đủ.

Thay mặt họ tộc Huỳnh Đặng

Trưởng họ

Huỳnh Đặng Quyền

Liên lạc: (305) 793-4193