Thư Mời Hội Ngộ Tộc Văn Công
Tại Miami Florida, Hoa Kỳ

 

Kính thưa quý Cô Bác, O Dượng, và con cháu Nội Ngoại,

Nhằm tưởng nhớ đến tổ tiên, theo phong tục quê hương, hằng năm chúng ta đều tổ chức họp mặt con cháu trong tôn tộc (gọi là Chạp).  Đây là lần thứ hai cuộc hội ngộ – Family Reunion – được tổ chức tại Miami, Florida, Hoa Kỳ.  Xin trân trọng kính mời Cô Bác, O Dượng, con cháu họ mẹ, họ mệ nội ở trong và ngoài Hoa Kỳ.

Vào lúc: 11:30 AM ngày 15 tháng 7 năm 2018
Tại địa chỉ:

CB Smith Park, 900 N  Flamingo Rd., Pembroke Pines, FL 33028

Lễ cúng cơm tổ tiên vào lúc 12:30 PM.  Kính mong Cô Bác, O Dượng và con cháu đến tham dự đầy đủ.

Thay mặt Họ Tộc Văn Công
Trưởng Họ

Văn Công Huân

Xin vào Link lịch trình sự kiện của Facebook ở đây: Hội Ngộ Tộc Văn Công July 15, 2018

 

Tin liên quan: http://anbangnews.com/ho-van-cong-hop-mat-40-nam-2015/