Kính gởi: Quý Cô Bác, Con Cháu Nội Ngoại Thuộc Đại Tôn Văn Đình và các O Dượng

Theo nhu cầu tìm về nguồn cội và để nhận dạng bà con và vai vế, họ tộc Văn Đình tại hải ngoại sẽ tổ chức một buổi Họp Mặt đầu tiên với sự kết hợp của 5 đại phái. Được sự tin cậy và ủy thác của Cô Bác Lớn, ban tổ chức chúng tôi, với ước mong gắn kết tình nghĩa máu mủ, ruột thịt, xin gởi lời thăm hỏi đến toàn thể cô bác và con cháu nội ngoại.  Luôn tiện, chúng tôi xin thông báo thời gian và địa điểm của buổi Họp Mặt như sau.

Thời Gian:  Chủ Nhật, Ngày 7 tháng 7 năm 2019, vào lúc 12 giờ trưa
Địa Điểm:  1707 NE Indian River Dr., Jensen Beach, FL 34957

Chương trình gồm có: Họp mặt, nhận bà con và vai vế; Hướng vọng về tổ tiên (do Cô Bác Lớn thực hiện); Ăn uống, vui chơi cho các em nhỏ, trò chuyện, chụp hình lưu niệm; Họp Đại Tộc Văn Đình – với mục đích kết hợp 5 phái.

Nhận thấy, vì đây là một dịp Họp Mặt mà chúng ta đã chờ đợi bấy lâu nay, nên khó lòng xa rời nhau.  Do đó, chúng tôi có kêu gọi quý vị mướn khách sạn chung để chúng ta có thêm thời gian bên nhau và để cho các con cháu có cơ hội làm quen và vui chơi trong dịp nghỉ hè.  Nếu quý vị muốn đặt phòng, xin vào website này https://www.hutchinsonshores.com và dùng Group Code: VANDINH706 để được giảm giá. Kèm theo là (link) toàn bộ chi tiết của Tổ Chức Họp Mặt Văn Đình.  Để giúp chúng tôi chuẩn bị chu đáo hơn, vui lòng đăng ký ở đây (link: Registration).

Với lòng thành nhất, chúng tôi xin tha thiết mời và kêu gọi tất cả cô bác và con cháu nội ngoại, các O Dượng, hãy về tham dự đông đủ.  Đồng thời, chúng tôi cũng xin kêu gọi đại diện các phái hãy thông báo rộng rãi trong gia đình của mình để chúng ta có một buổi họp mặt đầy đủ và ý nghĩa hơn.  Sự hiện diện của quý vị sẽ nói lên một tiếng nói chung cho đại tộc Văn Đình chúng ta. Xin hẹn gặp quý vị vào ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại thành phố Jensen Beach.  

Kính thư,

Văn Đình Cường, 720-459-2755
Trưởng Ban Tổ Chức, đời thứ 12

Văn Đình Linh, 941-286-0269
Phó Ban Tổ Chức, đời thứ 11

Văn Đình Hùng, 954-610-0833
Trưởng họ, đời thứ 11

Văn Đình Thừa, 561-460-2775
Cố Vấn Ban Tổ Chức, đời thứ 11

 

 

——-

Van Dinh Family Reunion Invitation

Dear All Van Dinh Family Members:

As we try to find out about our roots and get to know our relatives, the Van Dinh Family is holding our first ever reunion, which will include all 5 branches of our family.  The time and location for the reunion are below:

Time: Sunday, July 7, 2019, at 12 noon
Location: 1707 NE Indian River Dr., Jensen Beach, FL 34957

The program includes:

  • Gathering and getting to know each other branches and generations
  • Remembering our ancestors
  • Games and activities for the youths
  • General discussion within the 5 branches in bringing our family together as one

Because this is a reunion that we have been waiting for so long, it may be hard for us to be apart.  Therefore, we have arranged a hotel so that we can have more time together and let our children have the opportunity to get to know each other more.  If you would like to book a room, please go to this website https://www.hutchinsonshores.com and use Group Code: VANDINH706 for discounts. Attached is (link) the full details of the Van Dinh Reunion Plan (in Vietnamese).  To help us be prepared, we ask that you register here.

We sincerely invite all Van Dinh Family members, from both the paternal and the maternal sides, to attend this important reunion. Simultaneously, we also ask for your help in spreading the words out to your close family members or other Van Dinh Family members who may not hear about this event.  Doing so will only make this event more exciting and meaningful to our family. Your presence will build on a tightness with our family that we all have been expecting for a long time. See you on July 7, 2019, in Jensen Beach, Florida.

Sincerely,

Cuong Dinh Van, 720-459-2755 
Head of the Organizing Committee, 12th Generation

Linh Dinh Van, 941-286-0269
Deputy Head of the Organizing Committee, 11th Generation

Hung Dinh Van,  954-610-0833 
Chiefs of Van Dinh Family, 11th Generation

Thua Dinh Van, 561-460-2775
Advisor to the Organizing Committee, 11th Generation