THƯ MỜI.
LỄ CHẠP ĐẠI TÔN LÊ VĂN AN BẰNG S-FLORIDA.

Miami, Ngày 8 tháng 7 năm 2024.

Kính gửi: Cô bác, o dượng, con cháu nội ngoại đại tôn Lê Văn An Bằng South Florida USA.
Kính thưa cô bác, o dượng, con cháu nội ngoại! Chiếu theo buổi họp vào ngày 7 tháng 7 năm 2024. Ban chấp hành, cô bác và con cháu đã thống nhất Tổ chức Lễ chạp Đại Tôn Lê Văn South Florida vào ngày 4 tháng 8 năm 2024. Cụ thể thời gian và địa điểm như sau:
Lễ cúng cơm cho Tổ Tiên tại nhà Trưởng tộc: Lê Văn Hiệp Chi vào lúc 9:00AM tại địa chỉ:
11620 Waterbend Ct, Royal Palm Beach, FL 33414.
Lễ tưởng niệm và Buổi tiệc thân mật tại hội trường vào lúc 2:00pm tại địa chỉ:
LONG KEY NATURAL CENTER.
3501 SW 130th Ave, Davie, FL 33330.
Thay mặt BCH họ tộc, Kính mời toàn thể cô bác, o dượng, con cháu nội ngo
ại sắp xếp thời gian đến tham dự Lễ cúng cơm cho Tổ Tiên và buổi tiệc thân mật ở Hội Trường.
Kính chúc cô bác, o dượng, con cháu nội ngoại được nhiều sức khỏe, vạn sự bình an hạnh phúc!
Thay mặt BCH,
-Trưởng tộc: Lê Văn Hiệp Chi
Tel: 561-808-9383
-Thư ký: Lê Văn Phúc Thuý
Tel: 708-830-3435
-Thủ quỷ: Lê Văn Phúc Chi
Tel: 954-478-0340