LỄ HỘI ĐUA THUYỀN AN BẰNG HẢI NGOẠI
( THUYỀN SỐ 1-MIAMI DADE )

THƯ MỜI.

Miami, Ngày 12 tháng 3 năm 2022.

Kính gửi: Tất cả bà con làng An Bằng đang sinh sống và làm việc tại Quận Miami-Dade.

Kính thưa bà con! Để hưởng ứng “ LỄ HỘI ĐUA THUYỀN AN BẰNG HẢI NGOẠI “ vào ngày 10 tháng 7 năm 2022 tại Miami, Florida. BTC lễ hội giao nhiệm vụ cho Ban Vận động chúng tôi gồm: Bốc Lê , Hiệu Trương, Thiện Trương, Quốc Nguyễn đảm nhiệm vai trò vận động tay chèo(Nam/Nữ )cho thuyền đua số 1 ( Quận Miami-Dade).
Nhằm phát huy truyền thống và bảo tồn văn hóa Tổ tiên, ông bà qua nhiều thế hệ, đặt biệt “LỄ HỘI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG” ở quê hương. Chúng tôi xin vận động thanh niên nam/nữ ( con, cháu, nội, ngoại, dâu, rễ thuộc làng An Bằng) đang sinh sống và làm việc tại Quận Miami Dade tham gia, tập luyện để chuẩn bị cho “LỄ HỘI ĐUA THUYỀN AN BẰNG HẢI NGOẠI” nói trên.
Kính mời bà con, anh em ở Quận Miami-Dade đúng vào lúc 6:00 PM Ngày 27 tháng 3 năm 2022 đến tại nhà A/C Thiện Trương để chúng ta có cuộc họp. Địa chỉ: 17972 nw 87ct, Hialeah, Florida 33018.
Cuối cùng, Kính chúc bà con ở Quận Miami dade nói riêng và con dân làng An Bằng nói chung sức khỏe, bình an và thành đạt. Kính chúc Lễ Hội thành công.
T/M BVĐ Trai Quận Miami dade.
Ký tên
Bốc Lê, Hiệu Trương, Thiện Trương, Quốc Nguyễn.
Ghi chú:
-Nhóm họp.
-Bầu BVĐ trai.
-Kế hoạch tập luyện.
-Điều kiện (Nam/Nữ)phải 18 tuổi trở lên.
-Đính kèm thể lệ của BTC.
-Bốc Lê:305-733-9008
-Hiệu Trương: 786-253-4661
-Thiện Trương:305-877-4747
-Quốc Nguyễn: 305-393-3234

Nhắn tin hay gọi BVD để ghi danh.