Lễ Hội Đua Thuyền Truyền Thống Lần Thứ 126 Của Làng An Bằng
Thư Ngõ
Vạn Trung Định Hải
Kính Thưa : Quý liệt vị bà con , con dân của Vạn Trung Định Hải , trong và ngoài nước.
Truyền thống lễ hội Cầu Ngư , Đua Thuyền Truyền Thống của Tiên Tổ , Tiền Bối hữu công đã sáng lập đến hôm nay đã được 126 lễ hội và tính ba năm một lần như vậy đã trãi qua 378 năm . Với ý nghĩa Lễ Hội cầu ngư cho Thế Giới Hoà Bình , Quốc Thái Dân An , Gió Thuận Mưa Hoà . Mùa màng bội thu , người An Bằng được nhiều bình an , mạnh khoẻ
Vạn TĐH tổ chức phiên họp bầu BTC vào ngày 4 tháng 5 năm 2023
Đã quyết định bầu
TB tổ chức : Ông Hoàng Vinh Nguyên
PBTC : Ông Văn Đình Long
Ông Nguyễn Cường
TKTC : ông Bùi Việt
Ông Phạm Duy Quốc
TQTC : Ông Hoàng Minh Tùng ( Tý )
Kính thưa quý liệt vị trong và ngoài nước . Để được lễ hội cầu ngư , đua thuyền năm 2023 đoàn kết , thành công , vậy ban tổ chức mạo muội
vận  động kinh phí của bà con Vạn TĐH trong và ngoài nước chung tay góp sức tịnh tài , vật chất , tinh thần . Để tu bổ ghe ,Thuyền,chèo chống.
Vậy BTC viết bức tâm thư kêu gọi tấm lòng vàng của quý vị bà con ,con dân quê hương chúng ta trong nước và Hải Ngoại ủng hộ kinh phí xin gửi về BTC , để lo lễ hội được thành công tốt đẹp
Lời cuối BTC lễ Hội , vạn TĐH kính chúc quý vị bà con , con dân từ trong nước đến hải ngoại , thân khoẻ , tâm an , gia đình hạnh phúc , làm ăn đắc tài thắng lợi
ĐD : Quý Phường , Vạn , Thôn Trung Định Hải :


Ông Trầm : Nguyễn Kim


Huỳnh Thanh


Hồ Văn Quang


Trương Khánh
Ban Tổ Chức


TB : Hoàng Vinh Nguyên (ĐT 0945909303)
PB: Văn Đình Long ( ĐT 098 8158600)
PB; Nguyễn Cường ( ĐT 0973725449)
TK: Bùi Việt ( ĐT 0932021185 )
TK: Phạm Duy Quốc (ĐT 0916977344)
TQ: Hoàng Minh Tùng ( Tý ) ( ĐT 0919115299)
 

An Bằng : Ngày 10-5 – 2023