Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại
Liên lạc: HoiNgoAnBang@gmail.com

http://anbangnews.com/wp-content/uploads/2019/02/Thư-Phân-Ưu.pdf

Thư Phân Ưu

Ngày 20 tháng 2 năm 2019

Kính gửi:  Quý Tang quyến

Kính thưa quý vị:

Thảm trạng xảy ra vào cuối tuần qua tại Clinton, Mississippi đã mang đến nhiều tiếc thương, đau buồn không những riêng đối với những người thân liên hệ mà còn gây nỗi bàng hoàng xúc động đến với những người cùng quê An Bằng khắp nơi ở hải ngoại và ngay cả ở trong nước.

Chúng tôi xin thay mặt cho Ban Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại xin chân thành gửi lời chia buồn đến với toàn thể quý quyến, và xin được chia xẻ phần nào cùng với quý quyến về nỗi đau buồn trước thảm cảnh thương tâm này.  Biết rằng cuộc đời là vô thường, có sinh ắt có diệt, có hợp ắt có tan, nhưng đối trước cảnh sinh ly tử biệt đầy đau thương ấy, mấy ai khỏi bùi ngùi xúc động.

Cầu nguyện Ơn Trên phù hộ cho các Hương Linh sớm được vãng sanh về thế giới anh lành; tâm thành cầu nguyện cho toàn thể quý quyến có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau thương mất mát lớn lao này.

Thành kính,

TM. Ban Tổ Chức HNABHN

Lê Đức Long

http://anbangnews.com/wp-content/uploads/2019/02/Thư-Phân-Ưu.pdf