Thơ: Nguyễn Khắc Lộc

TÍCH  SỬ THIÊNG LIÊNG

Thấm thoát gần hai mươi năm
Ngôi đình cổ kính muôn năm, biệt hình
Thầm nhắc như một bóng hình
Trong tôi tích sử ngôi đình thiêng liêng

Hận thù chinh chiến triền miên
Mậu Thân Sáu Tám gieo phiền lửa binh
Bom rơi đạn rớt thình lình
Nhà nhà sụp đổ ngôi đình đứng yên

Xóm làng trở lại bình yên
Ngôi đình tu bổ y nguyên mấy đời
Đình xưa không đổi chẳng dời
Tường rêu mái đổ sáu vài nghi oai

Khoảng năm một chín bảy hai
Nội tôi khăn đóng áo dài màu đen
Về nhà tôi hỏi hon hen
Ôn đi ăn kỵ ở bên mô về?

Ôn rằng: đi việc làng về
Hằng năm Đông Chí tựu tề đình xưa
Giò heo một cái Ôn đưa
Tò mò tôi hỏi Nội xưa kể rằng:

Vào thời sơ khởi An Bằng
Dân làng xây dựng năm căn ngôi đình
Người xưa quyết chí nhiệt tình
Ra công góp của hết mình dựng xây

Đi xa tìm kiếm đó đây
Qua sông vượt ải tìm cây gỗ rừng
Đem về đẻo gọt thành từng:
Mèn, rui, kèo, cột lẫy lừng đẹp xinh

Một vài của sáu vài đình
Nội ôn cúng hiến dựng thành đình xưa
Vì là đền đáp người xưa
Người nay chiếu cố để thưa rõ ràng

Công ơn đóng góp cho làng
Có công thì thưởng dù rằng mất đi
Mấy đời chẳng vẫn bất di
Giò heo kính cẩn là vì nhớ ơn

Năm vài còn lại mang ơn
Tiền nhân các họ làng còn tích ghi
Lê Văn thuở đó một thì
Công người vật liệu chỉ vì giang sơn

Rồi ai quên vội công ơn
Hoặc không thấu hiểu giang sơn bao đời
Hay là quen thói bỏ rơi
Có mới nới củ cứ chơi theo đà

Chắc lẽ do bởi đô la
Mua danh lấy tiếng hay là chức to
Không cần chẳng muốn lý do
Về ngôi tích sử để cho hậu đời

Sao nên đập nát chuyển dời
Sáu vài kèo cột bao đời đâu hư!
Mái đình dù có hỏng hư
Lắp vá lợp lại thừa dư để dùng

Nức nẻ ở mấy bức tường
Trùng tu hoặc lại sửa sang được mà
Miễn là đừng có đập ra
Hình hài vóc dáng vẫn là đình xưa

Hai mươi năm trước đã thưa:
Dựng xây đình mới, đình xưa giử gìn
Nhưng rồi không mấy người tin
Hôm nay nhắc lại để xin hiểu lời

Đình xưa tích sử ai ơi!
Hai mươi năm trước người thời thờ ơ
Nếu mà giữ để phụng thờ
Thiêng liêng tích sử bây giờ còn nguyên

 

Nguyễn Khắc Lộc
Mậu Tuất 2018