Tin Buồn An Bằng: Ông LÊ TÁU Qua Đời

Gia Đình Chúng Tôi Vô Cùng Thương Tiếc Kính Báo Tin: Chồng, Cha, Ông, Cố Nội Ngoại của chúng tôi.

Cố Phật Tử : LÊ TÁU

Pháp Danh : NGUYÊN QUÂN

Sinh Năm : 1952 – Nhâm Thìn

Tạ Thế vào lúc 07 giờ 00 phút

Ngày 08 Tháng 09 Năm 2019

( Nhằm Ngày 10 Tháng 08 Năm Kỷ Hợi)

HƯỞNG THỌ: 68 Tuổi

Tang Lễ Tổ Chức Theo Nghi Thức Phật Giáo. Từ Ngày 09 đến ngày 12 Tháng 09 năm 2019 ( Nhằm Ngày 11 đến 14 Tháng 08 Năm Kỷ Hợi).

Linh Cửu Được Quàn Tại Tư Gia Và An Táng Tại Nghĩa Tang Quê Nhà.

Định Hải – An Bằng – Vinh An – Phú Vang – Thừa Thiên Huế.

Đại Diện ANBANGNEWS Đã đến dâng Hoa và Thăm Viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến Gia Đình. Nguyện Cầu Cho Hương Linh Sớm Vãng Sanh Về Nơi Miền Cực Lạc.

Thay Mặt Tang Quyến

Vợ: Văn Thị Phước

Trưởng Nam : LÊ VĂN MINH

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO