Tin buồn An Bằng

Anh: PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

Sinh Ngày 18-10-1979 năm Kỷ Mùi

Quê quán ở An Bằng – Vinh An – Phú Vang – TT – Huế

Thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đã từ trần 14h30 phút ngày 02 / 10/ 2018  tại Hồ Chí Minh

Hưởng  dương 40 Tuổi

Linh cữu được quàn tại Giáo Xứ An Bằng

•7h sáng ngày 03/10/2018 tẩm liện tại Sài Gòn sau đó di quan ra quê nhà và được quàn tại Hội Trường Thánh Tâm Giáo Xứ An Bằng.

•6h sáng ngày thứ bảy 06/10/2018 di quan và thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo Xứ An Bằng. Sau đó an táng tại quê nội thôn 4 Hà Úc – Vinh An – Phú Vang – Thừa Thiên Huế.

Thay mặt Anbangnews xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến . Xin cầu nguyện linh hồn Phanxicô Xaviê sớm hưởng nhang thánh Chúa và được ân hưởng thiên đàng Vĩnh phúc.

Thay Mặt Tang Gia Đồng Kính Báo

Vợ : Lê Thị Thuý

Tin: Thanh Hồ – Lê Bát