ABN xin đưa tin: Anh Bênêđictô Văn Công Hồng Vinh, con của ông bà Tuấn Luyến, vừa qua đời tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh
Gia Đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, con – cháu của chúng tôi là:
Bênêđictô VĂN CÔNG HỒNG VINH
Sinh ngày: 02.08.1995
Tại An Bằng – Vinh An – Phú Vang – Thừa Thiên Huế – Việt Nam
Đã được Chúa gọi về vào lúc 6:40 PM, ngày 02.02.2020 (nhằm ngày 09.01 Âm Lịch) tại Hoa Kỳ.
Hưởng Dương: 25 Tuổi.


Linh cữu được quàn tại: SERENITY FUNERAL HOME 1450 S. State Road 7 (441), North Lauderdale, FL 33068
Di quan đến nhà thờ GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG 123 NW 6th Ave., Hallandale Beach, FL 33009
Sau Thánh Lễ, Linh Cữu được an táng tại:
1500 South State Road 7, North Lauderdale, FL 33068
Thay Mặt Gia Đình
Thân Phụ Mẫu
Cha: Văn Công Tuấn
Mẹ: Nguyễn Thị Gái (Luyến)

 

Chương Trình Tang Lễ
Thứ Năm, ngày 06.02.2020, Linh cữu được quàn tại: SERENITY FUNERAL HOME, 1450 State Road 7 (441), North Lauderdale, FL 33068
– 4:00 PM: Thăm Viếng
– 7:00 PM: Lễ Thành Phục & Phát Tang, Thăm Viếng, Cộng Đoàn Công Giáo An Bằng Florida đọc kinh cầu hồn.

Thứ Sáu, ngày 07.02.2020
– 4:00 PM: Thăm Viếng
– 8:30 PM: Cộng Đoàn Công Giáo An Bằng Florida đọc kinh cầu hồn.

Thứ Bảy, ngày 08.02.2020
– 9:00 AM: Lễ di quan đến nhà thờ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, 123 NW 6th Ave., Hallandale Beach, FL 33009. Sau đó an táng tại OUR LADY QUEEN OF HEAVEN, 1500 South State Road 7, North Lauderdale, FL 33068.

Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi sai xót. Mong quý vị niệm tình tha thứ bỏ qua.

Thay Mặt Gia Đình
Thân Phụ Mẫu
Cha: Văn Công Tuấn
Mẹ: Nguyễn Thị Gái (Luyến)