Tin buồn từ Bắc Thượng, An Bằng:  Mệ Lê Thị Đầu, PD Quảng Trường vừa qua đời ở tuổi 94.  Sau đây là Cáo Phó của Gia Đình Tang Quyến.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi xin đau buồn báo tin cùng tất cả cô bác, bà con nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa, Mẹ, Bà, Cố, Nội Ngoại của chúng tôi là:

Cố Phật Tử
Lê Thị Đầu (tức-Cháu)
pháp danh Quảng Trường

Sinh năm Đinh Mão (1927), do tuổi già sức yếu, đã qua đời vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 4 năm 2020, nhằm ngày 8 tháng 4 năm Canh Tý.

Hưởng Thượng Thọ: 94 tuổi.

Linh cửu được quàn tại tư gia: An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT. Huế.  Tang Lễ được tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2020 (nhằm ngày 8 đến ngày 11 tháng 4 năm Canh Tý).  Lễ An táng vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5 năm 2020, nhằm ngày 11 tháng 4 năm Canh Tý tại Nghĩa Trang Quê Nhà.

Chương trình tang lễ như sau:

Ngày 30-4-2020 (08-04-Canh Tý)

 • 15h00   Lễ Cáo Tiên Hiền
 • 16h00   Lễ Sám Hối
 • 17h00   Lễ Trị Quan Nhập Liệm
 • 18h00   Lễ Bạch Phật Khai Kinh – Phục Hồn Thành Phục
 • 19h00   Lễ Cáo Tổ – Lễ Tạ Tiên Hiền

Ngày 01-05-2020 (09-04-Canh Tý)

 • 07h00   Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00   Lễ Cúng Ngọ – Tiến Linh
 • 13h00   Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 16h00   Lễ Cúng Tiến Linh
 • 19h00   Tụng Kinh

Ngày 02-05-2020 (10-04-Canh Tý)

 • 07h00   Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00   Lễ Cúng Ngọ, Triêu Điện – Tiến Linh
 • 13h00   Tiếp Đón KHPG An Bằng Phúng Điếu
 • 15h00   Lễ Cúng Thí Thực
 • 16h00   Lễ Tịch Điệ – Dâng Hoa Báo Hiếu, Đại Lễ Cầu Siêu, Thuyết Pháp

Ngày 03-05-2020 (11-04-Canh Tý)

 • 07h00   Tiếp Đón Quan Khách Phúng Điếu
 • 10h00   Lễ Cúng Ngọ – Tiến Linh
 • 15h00   Lễ Khiển Điện – Triệt Linh Sàn
 • 16h30  Hạ Khoán
 • 17h30   Lễ Phản Khốc An Linh – Tạ Phật Hoàn Kinh – Sự Hoàn

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì thiếu sót, xin quý vị niệm tình lượng thứ.

Tang Gia Đồng Kính Báo:

 • Hiếu Trưởng  Nam: Văn Minh Ngôn, vợ Trương Thì Hương, và các con tại Hoa Kỳ
 • Hiếu Trưởng Nữ: Văn Thị Thảo, chồng Lê Năm, và các con tại Hoa Kỳ
 • Hiếu Nữ: Văn Thị Tuyết, chồng Lê Huynh, và các con tại Úc Châu
 • Hiếu Nữ: Văn Thị Tư, chồng Văn Đình Thừa, và các con tại Hoa Kỳ
 • Hiếu Nam: Văn Tấn Nam, vợ Văn Che Liên (Stella), và các con tại Hoa Kỳ
 • Hiếu Nữ: Văn Thị Thêm, chồng Hồ Giống, và các con tại Hoa Kỳ

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang.

 

Tin và hình: Phóng Viên Anbangnews tại VN (Sơn Trần & Văn Thanh An)