Anbangnews xin đưa tin:

Mệ Văn Thị Lùn, pháp danh Nguyên Huệ (sinh năm Tân Dậu – 1920), vì tuổi già sức yếu, đã qua đời vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 2 tháng 8 năm 2015 (nhằm 18 tháng 6 Ất Mùi), hưởng thọ 95 tuổi.

Tang lễ tổ chức theo nghi thức Phật Giáo từ ngày 2 tháng 8 đến 8 tháng 8 năm 2015.  Linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà, tại An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế vào lúc 5 giờ 30 sáng này 8 tháng 8 năm 2015.

Đại diện anbangnews có đến thăm viếng và tiễn đưa hương linh Nguyên Huệ – Văn Thị Lùn về với cõi Phật.  Thành kính chia buồn cùng tang quyến.