7/15/2017
Tin buồn từ Bắc Thượng – An Bằng

ABN xin đ​ư​a tin:

Ông Phaolo Trương Lượng

Sinh Năm: Qúy Dậu (1933), thường trú tại Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.   Do tuổi già, sức yếu đã được Chúa gọi về vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 7 năm 2017 (Nhằm Ngày 21 tháng 6 năm Đinh Dậu).

Hưởng thọ 85 tuổi.

Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Bắc Thượng,An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ, ngày 15/7/2017 (22/6/ Đinh Dậu) đến 20 giờ, ngày 18/7/2017 (25/6/ Đinh Dậu ).  Nghi thức di quan và thánh lễ an táng tại nhà thờ Giáo xứ An Bằng lúc 5 giờ và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An vào lúc 8 giờ, ngày 18/7/2017 (25/6/ Đinh Dậu).

Đại diện Anbangnews đã đến dâng hoa và thăm viếng,đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà quả phụ Lê Thị Lợi và hiếu trưởng nam Trương Chương cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu cho linh hồn ông Phaolo sớm hưởng nhang thánh chúa và được ân hưởng thiên đàng vĩnh phúc.

Tin và hình: Lê Bát