7/13/2015
 Tin buồn từ Mississippi

Anbangnews vừa nhận được tin:

Ông Trần Toá​n, pháp danh Tâm Tịnh

(Là chồng của bà quả phụ Văn Kim Hương)

Đã từ giã cõi đời về nơi cõi Phật vào ngày 11 tháng 7 năm 2015 (nhằm ngày 26 tháng 5 Ất Mùi), tại tiểu bang Mississippi, hưởng dương 54 tuổi.

Linh cữu hiện quàn tại

  • Forrest Funeral Home
  • 1258 Richburg Rd.
  • Hattiesburg, MS 39402

 

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Hai 13 tháng 7, 2015:

  • 11:00 AM             Phát tang, cầu siêu và tiến linh
  • 6:00 PM               Lễ cầu siêu và tiến linh

Thứ Ba 14 tháng 7, 2015:

  • 9:00 AM               Lễ cầu siêu và tiến linh
  • 11:00 AM             Lễ Di Quan
  • 12:00 PM             Lễ Hoả Táng

Thành kính phân ưu cùng tang gia và nguyện cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn hương linh Tâm Tịnh về cõi Tây Phương Cực Lạc.

ABN/DD