7/12/2015
Tin Houma, Louisiana.
Anbangnews nhận được tin,

Ông Trương Văn Ba, Pháp danh Nguyên Tâm

Đã từ giã cõi đời lúc 11 giờ sáng, ngày 7 tháng 7,  năm 2015 (Nhằm ngày 22, tháng 05, Năm Ất mùi), tại thành phố Houma, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ.

Hưởng dương 59 tuổi

Linh cữu quàn tại:

 • nhà quàn CHAUVIN
 • 5899 Hwy 311 Houma, LA 70360

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ 5 (09/07/15)

 • 2pm: Viếng Thăm Linh Cữu
 • 7pm: Lễ Cầu Siêu
 • Lễ Liệm
 • Lễ Thành Phục
 • Chia Buồn Phúng Điếu

Thứ 6 (10/07/15)

 • 10am: Viếng Thăm Linh Cữu
 • 11am: Lễ Cầu Siêu
 • Cúng Cơm
 • 7:30pm: Lễ Cầu Siêu

Thứ 7 (11/07/15)

 • 10am: Viếng Thăm Linh cữu
 • 11am: Lễ Cầu Siêu
 • Cúng Cơm
 • 7:30pm: Lễ Cầu Siêu

Chủ Nhật (11/07/15)

 • 10am: Viếng Thăm Linh Cữu
 • Cúng Cơm
 • 5-7pm: Lễ Cầu Siêu
 • Di Quan
 • Hoả Táng

Thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến và xin nguyện cầu hương linh Nguyên Tâm về với Cõi Phật A Di Đà.

ABN/CN