Mệ : Trương Thị Huế
Pháp Danh : Nguyên Hoá
Sinh ngày 16/4/1919
Do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào lúc 6h30 ngày 29/8/2018 (Nhằm ngày 19 tháng 7 năm Mậu Tuất)
Hưởng thượng thượng thọ : 100 tuổi
Linh cửu được quàn tại tư gia Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An.
Lễ viếng bắt đầu từ 9h ngày 30/8/2018  (Nhằm ngày 20 tháng 7 năm Mậu Tuất)
Lễ di quan vào lúc 4h30 sáng ngày 04/9/2018 (Nhằm ngày 25 tháng 7 năm Mậu Tuất).
Linh cửu được an táng tại nghĩa trang quê nhà An Bằng, Vinh An, Phú Vang, TT Huế.
Đại diện Anbangnews đã đến dâng hương hoa , phúng điếu, cầu nguyện đồng thời gởi lời chia buồn đến toàn thể tang gia hiếu quyến. Xin nguyện cầu mệ vãng sanh cực lạc.

Tin & hình ảnh : Nguyên Ngọc – Sơn Trần