Cáo phó của gia đình tang quyến:

CÁO PHÓ

Gia đình chúng con, chúng tôi vô cùng thương tiếc kính báo tin cùng cô bác nội ngoại, bà con và bạn bè xa gần.  Chồng, cha, anh của chúng tôi là:

Cố Phật Tử: Nguyễn Toản
Pháp Danh: Tịch Mai

Sinh ngày 1 tháng 10 năm 1959 (Kỷ Hợi) tại An Bằng, Việt Nam.  Đã qua đời vào lúc 9:10 sáng ngày 12 tháng 8 năm 2018 (Nhằm ngày 2 tháng 7 năm Mậu Tuất) tại thành phố Davie, tiểu bang Florida.

Hưởng Dương 59 Tuổi

Tang lễ được diễn ra tại:

FOREST LAWN FUNERAL HOME
2401 Southwest 64th Avenue
DAVIE, FL 33317
Điện thoại: 954-792-9360

(click on address link for direction to the funeral)

Chương Trình Tang Lễ

Thứ Ba, ngày 14/8/2018

 • 11 giờ sáng:
  Lễ Trị Quan – Nhập Liệm
  Bạch Phật Khai Kinh
  Phục Hồn – Thọ Tang
 • 7 giờ tối:
  Lễ Tịch Điện
  Đại Lễ Cầu Siêu – Thuyết Pháp Độ Linh

Thứ Tư Ngày 15/8/2018 

 • 10 giờ sáng: Lễ Di Quan
 • 11 giờ sáng: An Táng – Thỉnh Linh An Vị

Chứng Minh Tang Lễ: TT. Thích Hương HuệChủ Sám: Đại Đức Thích Đạo Nguyên

Trong lúc tang gia bối rối sẽ không sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quí vị niệm tình tha thứ.

Tang Gia Đồng Kính Báo
Vợ: Nguyễn Thi Mai
Trưởng Hiếu Nữ:  Nguyễn Thị Tina
Hiếu Nữ: Nguyễn Thị Kim
Hiếu Nữ: Nguyễn Thị Lisa
Em Trai: Nguyễn Lãm

Cáo Phó này thay thế Thiệp Tang.  Xin miễn phúng điếu.

Obituary link: https://www.dignitymemorial.com/obituaries/fort-lauderdale-fl/toan-nguyen-7959333