7/29/2017

TIN BUỒN TỪ LÀNG AN BẰNG:

Ông Nguyễn Lập

Sinh Năm Giáp Tý (1924 ), nguyên quán Vinh Hiền, Phú Lộc, T-T-Huế, thường trú tại Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang,  T T Huế. Do tuổi già, sức yếu đã từ trần vào lúc 21 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 7 năm 2017 (Nhằm Ngày 06 tháng 6 nhuận năm Đinh Dậu).

Linh cữu được quàng tại gia đường tư gia Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ, ngày 30/7/2017 (08/6 nhuận / Đinh Dậu) đến 11 giờ ngày 01/8/2017 (10/6 nhuận/ Đinh Dậu) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 01/8/2017 (10/6 nhuận/ Đinh Dậu).

Đại diện Anbangnews đã đến thăm viếng, đồng thời xin gửi lời chia buồn đến gia đình bà quả phụ Huỳnh Đặng Thị Qua và hiếu trưởng Nam Nguyễn Trí Dũng cùng cô bác nội ngoại và toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh cụ Ông sớm vãng sanh nơi miền Cực Lạc.

Tin: Lê Bát – Thanh Hồ