3/8/2016
Tin Lễ Tang – Cụ ông Văn Công Thạ (Sàng)

Tin lễ tang

Cụ Ông: Văn Công Thạ (Sàng)

Pháp danh: Nguyên Hoàng
Sinh ngày: 01/05/1930 Canh Ngọ
Nguyên trú quán: Trung Hải, An Bằng – Vinh An – Phú Vang – TT. Huế
Vì tuổi cao sức yếu, đã từ trần lúc 08 giờ 15′, ngày 05 tháng 03 năm 2016 (27/1 Bính Thân).
Hưởng thọ 87 Tuổi
Tang lễ tổ chức theo nghi thức Phật giáo truyền thống của quê hương An Bằng
Linh cửu được an táng tại nghĩa trang quê nhà An Bằng – Vinh An

T/M gia đình
Hiền thê: Hồ Thị Khương
Trưởng nam: Văn Công Tin