Tin: Ông Đặng Thiên – Tân Thủ Bộ Làng An Bằng Nhiệm Kỳ 2021 – 2024

Cứ mỗi 3 năm, Hội Đồng Hương Tộc làng An Bằng đề cử một vị thủ bộ mới.  Trách nhiệm của Thủ Bộ là đảm trách các công việc tâm linh, cúng tế cho giang san An Bằng được mua thuận gió hòa, làm ăn được mùa, ấm no.  Tục lệ này đã có từ đời xưa và vẫn tiếp tục đến ngày nay.  Thông thường, một thủ bộ mới sẽ thay thế cương vị này vào các năm đua thuyền truyền thống.  Có nghĩa là, sau khi cuộc đua hoàn tất thì cuối năm đó sẽ có một tân thủ bộ.  Công việc này xoay vòng cho đến khi các họ tộc được cơ hội làm thủ bộ rồi lại xoay vòng tiếp theo.

Mặc dù năm nay không có cuộc đua thuyền truyền thống chính thức, Hội Đồng Hương Tộc đã hoàn tất các công việc cúng tế.  Ông Văn Đình Năm là thủ bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, nay đã hoàn thành trách nhiệm của làng tin tưởng và giao phó. Và, trong nhiệm kỳ này, Hội Đồng Hương Tộc đã đồng nhất bổ nhiệm ông Đặng Thiên lên làm Đương Kim Thủ Bộ.

Các châu bộ của làng sẽ được thờ phụng tại nhà của đương kim thủ bộ.  Châu bộ là các văn bản về ruộng đất của làng, các hồ sơ sở hữu của làng do các triều đại vua ban sắc.  Có lẽ người đứng đầu của ngôi làng gọi là “thủ bộ” cũng bắt nguồn từ đó.  Nói nôm na là “người giữ châu bộ”.

Xem lời phát biểu của Đương Kim Thủ Bộ Đặng Thiên – do phóng viên Anbangnews Văn Thanh An thực hiện:

Ngoài thăm hỏi và có lời chúc mừng năm mới đến với các tổ chức, hội đồng hương An Bằng, các con dân dâu rể của An Bằng ra, đương kim thủ bộ còn nhắn gởi các điểm chính như sau:

  • Luôn nhớ chúng ta là người An Bằng, có tấm lòng đoàn kết và xây dựng quê hương, dù có sinh sống ở đâu.
  • Vừa qua, với sự nhất trí của con dân An Bằng ở hải ngoại và trong nước, làng đã hoàn thành dự án xây dựng Bàu Đình tâm linh.  Tinh thần đoàn kết xây dựng vì yêu quê hương thật đáng trân trọng.  
  • Đại diện làng, ông Đặng Thiện ngỏ lời tri ân tinh thần của bà con An Bằng, mặc dù bà con đi xa nhưng luôn hướng về quê hương của mình.
  • Ông thủ bộ ngỏ ý mong muốn một ngày nào đó được gặp và thăm hỏi bà con An Bằng từ nước ngoài về thăm quê hương.

Trong những ngày giáp tết, các công việc ở làng sẽ rất chộn rộn , nhất là sự bàn giao giữa cựu và tân thủ bộ và các cuộc họp trong Đồng Đồng Hương Tộc.  Tuy nhiên, ông Đặng Thiên đã ưu ái dành thời gian cho phóng viên Anbangnews cho cuộc nói chuyện này, điều đó đã thể hiện sự hòa đồng và tinh thần cố gắng kết nối nơi con dân An Bằng khắp nơi.  Vậy là, làng An Bằng sẽ có một thủ bộ mới nơi ông Đặng Thiên.  Xin cho sứ mệnh gìn giữ truyền thống được mãi lưu tồn.

Phóng viên phỏng vấn và quay phim: Văn Thanh An
Bài: Văn Đình Lang Quân