8/13/2015
Tin Thể Thao – An Bằng Chicago Vô Địch ở Dayton 2015

Đội bóng An Bằng đại diện Cộng Đồng người Việt ở Chicago tham dự giải Dayton đã xuất sắc lên ngôi Vô Địch  2015

Game 1 :
An Bằng Chicago : 6 – 1 : Dayton 2
Game 2 :
An Bằng Chicago : 0 – 2 : Indiana
Game 3 :
An Bằng Chicago : 5 – 0 : Cincinnati
Game 4 : gặp đội chủ nhà ứng cử viên Vô Địch
An Bằng Chicago : 2 – 0 : Dayton 1

Bường Nguyễn là chủ tịch đội bóng An Bằng ở Chicago đã chèo lái đội bóng đem chức Vô Địch về cho Cộng Đồng người Việt Chicago nói chung và Cộng Đồng người Việt An Bằng Hải Ngoại nói riêng …

Đội bóng An Bằng Chicago xin gửi lời cảm ơn đến cổ động viên đã đến cổ vũ cho đội bóng …

Tin và Hình: Michael Van