Mái Chùa Che Chở Hồn Dân Tộc

Nết Sống Muôn Đời Của Tổ Tông

   Kể từ khi Phật Giáo truyền vào Việt Nam, mùa Vu Lan trở thành truyền thống báo hiếu. Ngày nay, lễ Vu Lan không còn đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng mà đã trở thành “lễ hội văn hóa tình người” với bất cứ ai đang hiện hữu trên cõi đời này. Hiếu kính mẹ cha, phụng thờ tổ tiên ông bà, nối kết ân tình nghĩa cảm giữa người còn kẻ mất là truyền thống cao đẹp trong dòng chảy văn hóa tình người của dân tộc Việt Nam

Theo truyển thống Phật Giáo .Người con Phật Tử trên mãnh đất quê hương An Bằng vào ngày 14al long trọng tổ chức Kỷ niệm thành Lập 62 năm .lễ cầu siêu chư anh linh thánh Từ Đạo , Gia Trưởng , Huynh Trưởng , Ban Bảo Trợ , Đoàn Sinh GĐPT và kỷ niên 48 năm .ngày 15AL Khuôn Hội và GĐPT An Bằng tổ chức lễ Bông Hồng Cài Áo để nói lên sự báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của hai đấng sinh thành và cầu siêu ÔngBaf Che Mẹ nhiều đời nhiều kiếp , thân bằng quyến thuộc được siêu sanh lạc quốc

      Đến Tham dự lễ hôm nay Quí vi Bô Lão và HĐ Làng . Cô Như Tâm .quí Bác đạo hữu . GĐPT trông và ngoài nước rất đông Đủ GĐPT vũ khúc Dâng Hoalễ cài Hoa ni cô Thích Nữ Như Tâm Hoa Hồng Nơ Xanh cho những ai còn mẹ còn cha Hoa Trắng nơ xanh cho nhũng ai mất Mẹ còn Cha Hoa hồng nơ trắng cho những ai cọn Mẹ mất Cha Hoa Hồng trắng nơ trắng cho những ai mất Mẹ mất Cha   Cuối cùng phóng sanh cầu cho thế giới hoà bình chúng sanh an lạc . Dạo pháp trường tồn . Và hồi hướng công đức