Như mọi năm, Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại có tổ chức trại hè, nhằm kết chặt tình An Bằng trong khi thực tập Phật Pháp, thích hợp cho mọi lứa tuổi. Năm nay, với chủ đề Tịnh Độ Cầm Tay, trại hè sẽ được diễn ra vào ngày 15-18 tháng 7 năm 2023 tại Tu Viện Mộc Lan, địa chỉ: 123 Towles Road, Batesville, MS 38606. Quý vị có thể về phi trường Memphis, TN hoặc Jackson, MS. Chỉ cần điền đơn tham gia trại này với các nội dung đầy đủ thì quý vị sẽ có một niềm vui trong mùa hè này. Link ghi danh tại đây:

Registration Form Here

Lưu ý: Trại phí $110/mỗi người. Miễn phí cho trẻ em dưới 10 tuổi và quý vị cao niên trên 75 tuổi. Bạn có thể trả lệ phí khi về đất trại Mộc Lan. Mỗi thắc mắc, xin liên lạc Diệu Như (Văn Thị Hạnh) ở số (954) 558-2745 hoặc qua email Anbangbuddhist@gmail.com.

Hãy ghi danh và về tham dự trại để tìm niềm vui bên nhau trong tình làng, nghĩa đạo.

____

The An Bang Buddhist Association Abroad has been organizing the annual summer camp for many years, in an attempt to connecting the Anbangers as well as practicing Buddhism.  This event is suitable for all ages.  This year, with theme “Pure Land in the Palm of Your Hand”, the camp will be held on July 15- July 18, 2023 at Magnolia Grove Monastery, 123 Towles Rd, Batesville, MS 38606.  Attendees can fly in through Memphis, TN or Jackson, MS airports.  Just fill out the registration form below and you will fulfill with happiness during this summer.  Register link below:

Registration Form Here

Notes: Camp fee is $110/person.  Free for those who are under 10 or above 75 years old.  You can pay the camp fee at the camp site.  For more information, please contact Dieu Nhu (Hanh Van) at 954-558-2745 or via email: AnbangBuddhist@gmail.com.

Let’s register and plan on attending the camp for the joy of being together as Anbangers and as Buddhists.