6/7/2016

Tin buồn từ An Bằng:

Cố Phật tử Trần Thị Hường, pháp danh Đức Hồng

Sinh ngày 29/2/1962 (Nhâm Dần), thường trú tại Định Hải – An Bằng – Vinh An – Phú Vang – TT Huế, do lâm trọng bệnh đã từ trần vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 6/6/2016 (02/5/Bính Thân).

Hưởng dương 55 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ ngày 07/6/2016 (03/5/ Bính Thân) đến ngày 09/6/2016 (05/5/ Bính Thân). Linh cữu được an táng tại nghĩa trang quê nhà An Mỹ – An Bằng – Vinh An – Phú Vang – T T Huế vào lúc 16 giờ 30 ngày 09/6/2016 (05/5/Bính Thân).

Xin chia buồn cùng ông cô phu (chồng) Lê Văn Đệ, hiếu nam (con trai) Lê Văn Tấn, cùng toàn thể tang gia hiếu quyến.  Nguyện cầu hương linh Đức Hồng vãng sanh về Cực Lạc.

Tin: Lê Bát và nhóm Anbangnews tại quê nhà