Vào hôm Thứ Bảy, 11/9/2019 vừa qua, tại tiểu bang Utah đã diễn ra hai sự kiện liên quan đến người An Bằng trẻ.

Sự kiện thứ nhất là cuộc đua thiết kế máy (robotics competition), tham gia bởi 14 trường đại học thuộc cấp quốc tế. Bạn Joe Nguyễn, con của kỹ sư Nguyễn Khắc Lộc (Nga), là sinh viên sắp ra trường kỹ sư thuộc đại học University of Florida, cũng có mặt trong cuộc thi đua này.  Joe là chủ tịch của đội thiết kế người máy.  Sau bao nhiêu phen tranh tài, đội của bạn Joe đã vinh dự mang về giải nhất cho trường đại học của mình.

Sự kiện thứ hai là đêm ca nhạc (Gala in Salt Lake City) được tổ chức bởi hội Sinh Viên Việt-Mỹ, nhằm gây gũy cho hội này.  Đến với Gala có bạn Preston Le (Lê Nhật Bảo), con trai của tiến sĩ Lê Đức Long (Hoa) từ Denver, Colorado.  Bạn Nhật Bảo đã trình diễn, vừa đàn vừa hát, và đã lấy được tiếng vỗ tay nồng nhiệt, lời kêu “one more, one more” của trên 100 sinh viên đại học khắp nơi đến dự.

Cả hai bạn trẻ này đều rất dễ thương và có nhắc đến hai chữ “An Bằng” khi nói chuyện với họ. Dường như có sự tự hào nơi thế hệ trước, để rồi họ mới có thành quả hôm nay.

Cha nào con nấy.  Bạn Joe theo ngành kỹ sư, sắp ra đại học. Con của kỹ sư Nguyễn Khắc Lộc. Nhật Bảo, dù sắp ra trường ngành khoa học, chuẩn bị vào ngành y, nhưng vẫn yêu thích ca hát và sáng tác, ngoài tài chơi các nhạc cụ tài ba. Giống thân phụ của mình là nhạc sĩ Đức Long.

Xin mời quý vị xem một đoạn video ngắn về sự kiện nổi bật này.  Nếu quý vị có những câu chuyện, dù nhỏ đến đâu nhưng có khả năng làm người An Bằng tự hào, xin gởi về cho Anbangnews để cùng chia sẻ.

An Bang Proud: Joe Nguyen and Preston Le

On Saturday, November 9, 2019, there were two special events involving An Bang youth.

The first event was the international robotics competition, where 14 selected universities from all over the world participated.  Joe Nguyen, the son of architect Loc Nguyen (Nga), is a mechanical engineering senior at the University of Florida, also participated in this competition.  Joe is the president of his school’s robotics team.  After rounds of competing against each other, Joe’s team proudly took the first place award for its school.

The second event was the charity Gala in Salt Lake City night, organized by the Vietnamese-American Student Association.  Present and performed in this gala was Preston Le, the son of Dr. Long Le (Hoa) from Denver, Colorado.  Preston performed well.  He sang and played different musical instruments.  After his performance, the crowd of more than 100 students cheered with “one more, one more”, creating an inspirational atmosphere.

Like father like son.  Joe is an engineer to be, just like his father, Loc Nguyen, who is an architect.  Preston, despite his intent to go in a medical school next year, can play different instruments and compose musics, just like his father, who is a composer.

Let’s watch this short video capturing these 2 special events.  If you have stories that could promote An Bang Proud, please send them to us so we can share with the An Bang Villagers around the globe.