Tự Hào Hai Tiếng An Bằng quê tôi!
An Bằng tên gọi rất hay
An là an ổn mọi nhà ấm no
An là an phận chăm lo
An là an ủi lo cho người nghèo

Bằng là có nghĩa bằng lòng
Bằng lòng để sống hết lòng vì nhau
Bằng tâm sống rất hiền hoà
Bằng tình, bằng nghĩa thật là đáng khen!

Billy Le (Lê Quang Hợp )