Trước đây , Phật tử An Bằng ở Chicago-Ilinois thường sinh hoạt tại tu viện Trúc Lâm rất xa. Thời gian đi của quý Phật tử phải mất hơn một tiếng đồng hồ, chính vì vậy việc sinh hoạt của quý Phật tử gặp nhiều khó khăn.
Nay tu viện Văn Thù được thành lập , điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quý Phật tử An Bằng ở Chicago.Bởi thời gian đi chỉ mất 15 đến 20 phút, nữ ni cô chính là người con của quê hương An Bằng.

Được biết, Ni sư Thoại Trí (tự Diệu Liên)trước đây  đã từng sống và tu tập tại các tu viện ở Florida . Nhờ các mạnh thường quân tạo điều kiện xây dựng tu viện mà ni cô chuyển đến đây sinh hoạt và làm nơi tu học mới.Đi cùng với ni cô còn có ni sư Diệu Nghiêm(tự Diệu Hương ) và sư cô Tánh Niệm.

Vì ban đầu mới thành lập nên Tu viện Văn Thù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như tịnh tài.Mọi đóng góp, ủng hộ cũng như cúng dường xin gửi về Ni sư Thoại Trí theo địa chỉ:

14100 Pulaski Rd Crestwood IL 60445.

Điện thoại : 407  680 8383

Một vài hình ảnh sinh hoạt lễ Mừng Phật Đản Pl: 2566 của những ngày đầu mới thành lập tu viện Văn Thù.