Đêm Thánh Nhạc với chủ đề Tìm Về Chân Thiện Mỹ, được tổ chức tại California, do nhạc trưởng Văn Duy Tùng (một người An Bằng) hoà âm phối khí và điều khiển. Sau đây là thư mời của nhạc sĩ Tùng.

Thư Mời
Trong tâm tình ngợ khen và tôn vinh Thiên Chúa qua thánh nhạc, trân trọng kính mời quý vị đến tham dự.

Đêm Thánh Nhạc
Tìm Về Chân Thiện Mỹ

Vào lúc 7 giờ tối
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022
Tại Nhà Thờ Chính Toà Chúa Kitô
Christ Caderdral
13280 Chapman Avevue
Garden Grove, CA 92840

Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự và khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức Journey of Grace của chúng tôi.
Trân trọng kính mời
Nhạc trưởng Van Duy Tùng.