7/8/2017

Với nhiều sự thương tiếc của gia đình và người thân, anh Văn Jonathan-Phi đã qua đời ở tuổi 25 tại thành phố Fort Lauderdale, tiểu bang Florida. Gia đình tang quyến không nhận phúng điếu và hoa quả.

Anbangnews xin đưa tin:

Anh: Văn Jonathan-Phi, Pháp danh Ngộ Chân

Sinh ngày 12 tháng 6 năm 1993 (23 tháng 4 năm Qúi Dậu), đã qua đời vào lúc 7:25 chiều ngày 6 tháng 7 năm 2017 (nhằm ngày 13 tháng 6 năm Đinh Dậu), tại thành phố Fort Lauderdale, Florida, Hoa Kỳ.

Hương dương 25 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Linh Cửu sẽ được quàn tại: BOYD PANCIERA

6400 Hollywood Boulevard, Hollywood FL 33024. Tel: 954.989.9900

Thứ Tư, ngày 12 tháng 7 năm 2017 (Nhằm ngày 19 tháng 6 năm Đinh Dậu)

11:00 am:

Lễ Trị Quan – Nhập Liệm
Bạch Phật Khai Kinh
Phục Hồn – Thành Phục
Lễ Tịch Điện
Đại Lễ Cầu Siêu – Thuyết Pháp Độ Linh

1:00 pm:   Thân hữu thăm viếng

Thứ Năm, ngày 13 tháng 7 năm 2017 (Nhằm ngày 20 tháng 6 năm Đinh Dậu)

12:00pm:              Thân hữu thăm viếng
2:00pm:                Lễ Cúng Trà – Lễ Khiển Điện
3:00pm:                Lễ Di Quan
4:00pm:                Lễ Hỏa Tán
Tạ Phật Hoàn Kinh
Tại: Everglades Crematory 2431 SW 56 Terrace, West Park, FL 33023

Được biết, gia đình tang quyến không nhận phúng điếu và hoa quả.

Nguyện cầu hương linh Ngộ Chân sớm về Thế Giới Cực Lạc.  Thành kính chia buồn cùng ông bà Đa Nhung và toàn thể tang gia thân quyến.

Jonathan Phi Van Passed Away

Jonathan Van, 25, passed away on July 6, 2017 in Fort Lauderdale, Florida.  He is survived by his parents, siblings, and many relatives.

Visitation:
6400 Hollywood Boulevard, Hollywood FL 33024. Tel: 954.989.9900
Wednesday, July 12, 2017, starting at 1:00 PM

Cremation:
Tại: Everglades Crematory 2431 SW 56 Terrace, West Park, FL 33023
Thursday, July 13, 2017, at 4:00 PM