2/11/2016

Vương Miện thuộc về một cô gái gốc làng An Bằng

Cuộc thi Hoa hậu Người Việt Florida đã diễn ra vào ngày 07 tháng 2 năm 2016 tại Orlando, Florida, nơi mà 14 thí sinh tranh nhau một vương miện cho năm 2016.  Mục đích của sự kiện hàng năm này là để động viên thế hệ trẻ Việt Nam “tìm hiểu và trân qúy ngôn ngữ, nghệ thuật, và vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam,” (MVF Fan Page).  Các thí sinh được chọn dựa vào vẻ đẹp, tài trí, dáng dấp, và tài năng của.  Và vương miện cao qúy đó đã thuộc về Văn Ngọc-Anh từ Trường Đại học Central Florida.

Văn Ngọc-Anh, 21 tuổi, là một sinh viên chuyên ngành khoa học y tế. Qua trao đổi với Ngọc-Anh Văn, cô tiết lộ rằng, vì trông cô giống như một thiên thần khi cô còn nhỏ, người cô của cô bắt đầu gọi cô là “Angel” (hay thiên thần).  Thật vậy, từ đó, cái tên “Thiên Thần” đã đi chung với Ngọc-Anh.  Chúng tôi cũng biết rằng cha mẹ cô (ông Văn Thừa và bà Văn Tư) là người An Bằng, Huế.  Sau chiến tranh, họ đã vượt biển và cuối cùng đến được Hoa Kỳ, định cư tại tiểu bang Kansas.  Sau đó, họ chuyển đến Miami, Florida, nơi Ngọc-Anh sinh ra.  Hai năm trước, Ngọc-Anh di chuyển về Orlando để vào Đại học Central Florida.  Cô đang tranh thủ học lấy bằng cử nhân của cô khoa học y tế.  Ước mơ của cô là đưọc làm việc trong bệnh.  Với trái tim yêu thương và chăm sóc, cô hy vọng sẽ thành lập một tổ chức từ thiện có tên Thua Van Foundation để giúp đỡ người Việt Nam sau này.

Là một thí sinh Hoa hậu Người Việt Florida 2016, cô hy vọng sẽ gặt hái thêm kiến thức về văn hóa Việt Nam, tìm hiểu những điều mới, và kết thêm bạn mới, bất kể kết quả sẽ được sẽ ra sao.  Cô tập luyện chăm chỉ để làm cho cha mẹ tự hào về mình.  Sự cố gắng này đã được trả giá thích đáng.  Không chỉ cha mẹ cô mà còn toàn bộ Cộng Đồng An Bằng đang hãnh diện về cô.

Trên Facebook, cô tiết lộ rằng kể từ những năm trung học, cô đã giúp cha mẹ làm việc trong tiệm nails để kiếm tiền.  Hiện giờ, Cô hoàn toàn độc lập về tài chính, tự trả tiền thuê nhà, các mục linh tinh và tự mua sắm trang phục cho sự kiện này.  Cô tin rằng, “nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể thực hiện bất cứ điều gì trong cuộc sống của bạn.”

Khi hỏi cô muốn làm gì khi đoạt được vương miện Hoa hậu người Việt Florida này, cô nói rằng cô muốn giúp đỡ cộng đồng người Việt ở Florida cũng như làm một người giương mẫu cho những phụ nữ trẻ Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ An Bằng.  Cô muốn mọi phụ nữ Việt tự tin và tự hào về chính họ.  Mọi thứ bắt đầu từ một trái tim, cô nói.

Sự thật là, trái tim ấy của cô đã chứng minh rằng vương miện thuộc về cô, ngoài vẻ đẹp, ý chí mạnh mẽ, tài năng và trí thông minh của cô.

Xin chúc mừng Văn Ngọc-Anh “Angel”.  Tự hào là người con của An Bằng.

Phóng viên ABN/Anbang

Ngoc-Anh “Angel” Van – Miss Vietnam Florida 2016

Miss Vietnam Florida Crown Belongs to an An Bang Lady

The Miss Vietnam Florida 2016 Pageant took place on February 7, 2016, in Orlando, Florida, where 14 contestants competed for a crown.  The purpose of this annual event is to motivate the young Vietnamese generation to “learn and appreciate the language, art, and beauty of the Vietnamese culture,” (MVF Fan Page).  Contestants were judged based on their beauty, intelligence, poise, and talents.  And the crown belongs to Ngoc-Anh Van of the University of Central Florida.

Ngoc-Anh Van, 21 years old, is a junior at UCF, majoring in Health Sciences Pre-Clinical.  Through text exchanges with Ngoc-Anh Van, she revealed that because she looked like an angel when she was young, her aunt started calling her “Angel”.  Indeed, she has been stuck with the nickname since.  We also learn that her parents (Mr. Thua Van and Mrs. Tu Van) were originally from An Bang, Hue.  After the war, they escaped from Vietnam and eventually made it to the United States, first settled in Kansas.  Later, they moved to Miami, Florida, where Angel was born.  Two years ago, Angel moved to Orlando to attend the University of Central Florida.  She is working on getting her Bachelor degree in Health Science.  Her dream is to work in the hospital one day.  With the loving and caring heart, she hopes to start a charity foundation named after her father to give back to Vietnam.

Being a Miss Vietnam Florida 2016 contestant, she hopes to gain more knowledge about the Vietnamese culture, learn new things, and make new friends, regardless of what the outcome would be.  She practices hard to make her parents proud of her.  It pays off.  Not only her parents but also the entire An Bang Community is proud of her.

On her Facebook, she reveals that since her high school years, she has helped her parents working in their nails salon to earn money.  She is independent financially now to pay her rent, utilities and buy her own outfits for the event.  She believes that “if you work hard, you can accomplish anything in our life.”

When asked what would she want to do now that she is Miss Vietnam Florida, she says she wants to help the Vietnamese community in Florida as well as being a role model for young Vietnamese ladies, especially the An Bang ladies.  She wants every Vietnamese lady to be confident in what, and proud of whom, they are.  Everything starts with a heart, she says.

In fact, her heart has demonstrated that the crown belongs to her, in addition to her beauty, strong will, talents, and intelligence.

Congratulations to Ngoc-Anh “Angel” Van.  Proud to be an An Bang.

 

Photos (from Angel Van Facebook account and MVF page):