Văn Nhiên Andrew

9/5/2014

Tin buồn Texas

Theo nguồn tin của HPTABHN, Văn Nhiên Andrew (sinh ngày 27 tháng 7, năm 1991), con của ông bà Văn Quốc Việt, đã đột ngột qua đời vào ngày 20 tháng 7 năm 2014 tại San Antonio, Texas, hưởng dương 23.  Được biết, linh cữu sẽ được hoả táng trong nay mai.  Đây là một sự mất mát lớn lao cho gia đình thân quyến và đại gia đình An Bằng.  Anbangnews xin thành kính phân ưu cùng gia đình.  Nguyện cầu hương linh Văn Nhiên Andrew sớm về xứ Phật.

Thành kính phân ưu.

Nhóm thanh niên Anbangnews